Betsi Cadwaladr: Galw am ymchwiliad llawn

  • Cyhoeddwyd
Ward y Gwanwyn, Ysbyty Maelor
Disgrifiad o’r llun,
Ward Gwanwyn, Ysbyty Maelor

Mae angen adolygiad ar frys o holl wardiau iechyd meddwl ac anabledd dysgu sy'n cael eu rheoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ôl Cyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru.

Yn ddiweddar fe gyhoeddwyd adroddiad damniol ar ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae'r cyngor iechyd yn bryderus am adroddiadau am ail uned iechyd meddwl, sy'n destun ymchwiliad yn sgil honiadau o gamdriniaeth cleifion.

Daeth honiadau amlwg i'r newydd ar raglen Week In Week Out BBC Cymru nos Fawrth ynglŷn â marwolaeth claf yn Ysbyty Maelor Wrecsam, ac am y driniaeth yr oedd cleifion dementia yn ei gael.

Roedd honiadau fod y gofal ar Ward Gwanwyn yn Ysbyty Maelor, Wrecsam - sy'n rhan o uned Heddfan - yn "anhrefnus ac anniben" a'u bod yn cynnig gweithgareddau "cyfyngedig iawn" i gleifion.

'Ymchwiliad trylwyr'

Dywedodd Simon Dean, prif weithredwr dros dro'r bwrdd iechyd, sydd dan fesurau arbennig: "Rwy'n ymwybodol bod nifer o honiadau wedi cael eu gwneud ynglŷn â ward Gwanwyn yn Wrecsam.

"Gallaf roi sicrwydd pendant y bydd 'na ymchwiliad trylwyr i'r honiadau yma. Pan fydd unrhyw achosion o gamdriniaeth yn cael eu nodi, mae angen dilyn y prosesau priodol."

Ond mae Tony Rucinski, prif weithredwr Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned, sy'n edrych ar ôl buddiannau cleifion, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod am weld adolygiad llawn yn cael ei gynnal.

"Yr hyn yr ydym yn gofyn amdano yw ateb systemig, nid rhywbeth sy'n edrych yn dda ar bapur mewn 100 diwrnod, ac yna ei drosglwyddo i rywun arall eto i barhau'r ymchwiliad," meddai.

"Mae angen sicrhau dull systemig er mwyn rhoi trefn ac adennill urddas a pharch, wrth gychwyn gyda'r gofal sylfaenol a sicrhau bod y cleifion yn cael y gofal y maent yn ei haeddu."

'Cyfnod gofidus'

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, Mrs Jackie Allen: "Mae'n parhau i fod yn gyfnod gofidus iawn i gleifion a'u teuluoedd, ac mae Gwasanaeth Eiriolaeth y cyngor yn barod i gynorthwyo pobl os byddant yn dymuno mynd â'u pryderon drwy drefn gwynion y GIG yn ffurfiol.

"Fe hoffai'r Cyngor Iechyd Cymuned glywed gan unrhyw un sydd â phryderon am ansawdd y gofal a ddarperir gan y gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru.

"Yn y cyfamser byddwn yn parhau i hyrwyddo gofal o ansawdd uchel i gleifion a byddwn yn parhau i herio'r Bwrdd Iechyd pan nad yw'r safonau uchel hynny'n cael eu bodloni.'