Hofrenyddion achub: Diwedd cyfnod a phennod newydd

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd Sikorsky S-92Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae dau hofrennydd Sikorsky S-92 wedi'u lleoli ym maes awyr Caernarfon

Mae yna newid sylfaenol i wasanaeth chwilio ac achub yng ngogledd Cymru ddydd Mercher, gyda chwmni preifat o America wedi cymryd yr awenau.

Cwmni Bristow Helicopters sydd bellach yn gyfrifol am chwilio ac achub ar y môr ac yn Eryri, wedi iddyn nhw ennill y cytundeb i wneud y gwaith yn lle'r Llu Awyr yn Y Fali.

Fe fydd dau hofrennydd newydd yn cael eu lleoli ym maes awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle.

Mae rhai wedi codi cwestiynau am sut fath o wasanaeth y bydd cwmni preifat yn ei ddarparu, ond yn ôl y peilotiaid, fe fydd yr hofrenyddion newydd yn fwy hwylus a hyblyg ar gyfer chwilio am ac achub pobl.

Disgrifiad,
Adroddiad Iolo ap Dafydd

100%

Meddai Dilwyn Williams, Prif Beiriannydd Bristow:

"Mae o'n siom bod y search and rescue yn symud o'r Fali ond dwi'n meddwl y service 'da ni'n rhoi - 'dio ddim yn mynd i newid. Mae'r tîm i gyd yn rhoi 100% i mewn just i gael y contract newydd 'ma i weithio."

Mae diwyg yr hofrenyddion Sikorsky S92 yn wahanol hefyd - lliw coch a gwyn yn lle melyn cyfarwydd peiriannau Sea King yr Awyrlu.

Mae cwmni Bristow yn addo y bydd y criwiau yn yr awyr o fewn chwarter awr i dderbyn galwad - a chan eu bod yng Nghaernarfon yn hytrach nag yn Y Fali ar Ynys Môn , maen nhw'n debygol o gyrraedd y mynyddoedd yn gynt.

Mae tua 600,000 o bobl yn cyrraedd copa'r Wyddfa bob blwyddyn - mynydd prysuraf Prydain - ac mae'r Awyrlu wedi bod yn gyfrifol am y gwaith chwilio ac achub ers dros 60 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Chwilio ac Achub
Disgrifiad o’r llun,
Taith ola' gwasanaeth chwilio ac achub Awyrlu'r Fali ddydd Mercher
Ffynhonnell y llun, Chwilio ac Achub
Disgrifiad o’r llun,
Y criw yn dathlu eu taith ola' ddydd Mercher

Cytundeb 10 mlynedd

Mi fydd gan Bristow saith safle newydd i'w gwasanaethau trwy Brydain.

Mae'r cytundeb, ar ran y llywodraeth a Gwylwyr y Glannau, i barhau am 10 mlynedd ac yn werth £1.6 biliwn.

Mae tri o dimau achub mynydd Eryri wedi bod yn hyfforddi gyda'r hofrennydd newydd dros y misoedd diwetha' - gwirfoddolwyr o Aberglasglyn, Dyffryn Ogwen a Llanberis.

Maen nhw'n gobeithio na ddaw problemau wrth weithio â gwasanaeth sydd wedi ei roi i gwmni preifat.

Yn ôl Gwyn Roberts, o Dîm Achub Mynydd Llanberis:

"Dwi'n deall bod y telerau'n union 'run fath ag o'r blaen ac y byddan nhw'n rhoi'r un gwasanaeth ag o'r blaen felly na, dwi ddim yn disgwyl bydd 'na unrhyw wahaniaeth."

Ffynhonnell y llun, MOD
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Tywysog William, Dug Caergrawnt, yn gwasanaethu gyda'r Awyrlu yn Y Fali am dair blynedd

'Rhan o rywbeth mawr'

Mae criw C Squadron yr RAF yn Y Fali yn chwalu - rhai yn aros gyda'r Awyrlu ac ar fin cael eu hanfon i weithio dramor, ac eraill yn gadael yr RAF yn llwyr er mwyn parhau gyda'r gwaith o achub.

Yn eu plith, mae Ed Griffiths a ddywedodd:

"Dwi 'efo'r un bobl - 'da ni'n rhan o rywbeth mawr. Gobeithio, efo'r un bobl yn gwneud yr un job, ond 'efo hofrenyddion newydd, ddylsa fo fod yn wasanaeth lot gwell."

Bydd rhaglen arbennig ar y gwasanaeth newydd, SOS: Yr Wyddfa, yn cael ei darlledu am 21:30 nos Fercher, 1 Gorffennaf ar S4C.

Disgrifiad o’r llun,
Un o'r hofrenyddion newydd yn ymarfer yng Nghaernarfon