Dyn ifanc yn ysbyty: Rhybudd am gyffur penfeddwol

  • Cyhoeddwyd
Cyffur penfeddwol
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y mudiad y 'gallai'r cyffur fod yn beryglus'.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi anfon rhybudd am gyffur penfeddwol cyfreithlon wedi i ddyn ifanc orfod mynd i'r ysbyty ar 15 Mehefin.

Dywedodd y mudiad y "gallai'r cyffur fod yn beryglus".

Bu raid i ddyn ifanc fynd i ysbyty yn y gogledd ar 15 Mehefin wedi iddo gymryd MMB-CHMINACA (MDMD-CHMICA).

Mae'r cyffur yn gysylltiedig â chwe marwolaeth yn Ewrop ers Medi 2014, dwy yn Yr Almaen a phedair yn Sweden.

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Roedd y dyn ifanc yn y gogledd wedi diodde prinder anadlu, poenau yn ei frest, curiad calon afreolaidd, a phenysgafnder."