Gallai UKIP gael 'mwy na saith' AC

  • Cyhoeddwyd
Sam Gould
Disgrifiad o’r llun,
Sam Gould yng Nghaerffili

Fe allai plaid UKIP gipio mwy na saith sedd yn etholiad y Cynulliad yn 2016, yn ôl rheolwr ymgyrch y blaid ar gyfer yr etholiad.

Dywedodd Sam Gould y gall yr elfen gynrychiolaeth gyfrannol yn system etholiadol Cymru roi "chwech neu saith sedd" i UKIP, os bydd y blaid yn ailadrodd llwyddiant yr etholiaeth cyffredinol.

Ond fe ddywedodd wrth BBC Cymru fod y blaid yn "bendant" o allu ennill mwy.

Fe gafodd UKIP dros 200,000 o bleidleisiau yng Nghymru ym mis Mai, ac roedd eu cyfanswm yn fwy na phleidleisiau i Blaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol gyda'i gilydd.

Daeth y blaid yn ail mewn chwech o'r 40 sedd Cymreig, ond o dan y system cyntaf heibio'r post ni ennillo' nhw unrhyw sedd.

Y sedd agosaf i'r blaid ei chipio oedd yng Nghaerffili, ble roedd Sam Goudl yn ymgeisydd. Roedd y blaid yn ail yn yr etholaeth honno, gyda Llafur yn gyntaf hefo tua 10,000 o bleidleisiau'n fwy nag UKIP.

Problemau

Fe wynebodd UKIP nifer o broblemau yn ystod yr ymgyrch yng Nghymru, yn cynnwys un o'i ymgeiswyr yn bygwth mynd a'r blaid i gyfraith o achos enllib, ac fe roddodd y trefnydd rhanbarthol y gorau i'w swydd.

Mae'r blaid yn credu fod yn system restr ranbarthol - lle mae 20 allan o'r 60 aelod Cynulliad yn cael eu hethol dan ffurf o gynrychiolaeth gyfrannol - yn rhoi cyfle da iddyn nhw yn etholiad y Cynulliad.

Mae'r cyn aelod seneddol Ceidwadol ac UKIP Mark Reckless wedi cael y swydd o ddatblygu maniffesto UKIP ar gyfer yr etholiad, a'r bwriad ydi penodi llefarwyr ar y prif bolisiau datganoledig.

Bydd canghenau lleol yn dewis y 40 ymgeisydd etholaethol erbyn yr hydref, ac fe fydd yr ymgeiswyr ar y rhestr ranbarthol yn cael eu dewis gan bwyllgor canolog.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mark Reckless yn ymweld â Chymru'n wythnosol i weithio ar y maniffesto, medd UKIP

Dywedodd Mr Gould: "Roedd perfformiad yr etholiad cyffredinol yn hollol ffantastig ac rydym mor falch gyda'r sylfaen yma yn barod ar gyfer etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf.

"Pe bydde ni'n rhedeg yr un faint o bleidleisiau ar draws Cymru fe fydde ni'n cael saith aelod y Cynulliad o dan drefn y rhestrau rhanbarthol.

"Felly rydym yn hyderus iawn o dorri drwodd flwyddyn nesaf yn etholiad y Cynulliad.

"Rwy'n credu y byddai saith sedd yn llwyddiant, ond mae ganddo ni gyfle da iawn o gyflawni mwy".

Ychwanegodd: "Bydd Mark Reckless yn dod i Gymru i weithio gyda thîm polisi sydd wedi ei leoli yng Nghymru i'n helpu ni i droi'r syniadau sydd ganddo ni o'n cynrychiolwyr ar lawr gwlad Cymru i realiti yn ein maniffesto."

Nid yw UKIP wedi llwyddo i gael aelod yn y Cynulliad erioed, ond fe gafodd dau Aelod Seneddol Ewropeaidd Cymreig eu hethol yn 2009 a 2014.