Gwahardd cydberchenog clwb rygbi

Cyhoeddwyd
Y Gnoll
Disgrifiad o’r llun,
Y Gnoll, cartref clwb rygbi Castell Nedd

Mae cydberchennog clwb rygbi a'i fam wedi eu gwahardd rhag bod yn gyfarwyddwyr ar gwmniau am gyfnod o 10 mlynedd.

Cafodd Geraint Hawkes, cyd-berchenog clwb Castell-nedd, a'i fam Janis Hawkes, 75, eu gwahardd mewn gwrandawiad Uchel Lys yng Nghaerdydd.

Dyfarnodd y Barnwr Andrew Keyser QC fod yn ddau wedi chwarae rhan mewn "achos difrifol" o beidio â thalu Treth Ar Werth.

Ddechrau Mehefin cyhoeddwyd dyfarniad yn dilyn gwrandawiad tri diwrnod ym mis Mawrth eleni lle cafodd honiadau eu gwneud yn erbyn Mr Hawkes a'i fam.

Yn y dyfarniad llawn, dywedodd y barnwr nad oedd yn credu fod tystiolaeth Mr Hawkes ar sawl mater wedi bod yn gredadwy.

Cyhuddiadau

Ymhlith y cyhuddiadau yn erbyn Mr Hawkes a'i fam oedd:

  • Eu bod wedi cyflwyno cofnodion ariannol camarweiniol am ei gwmni FG Hawkes (Western) Limited rhwng 1 Mai 2008 a 31 Gorffennaf 2009;
  • Eu bod wedi cyflwyno cofnodion ffug i Wasanaeth Refeniw Ei Mawrhydi parthed Treth ar Werth rhwng Ebrill 2010 ac Ebrill 2011 gan ddatgan £1.5 miliwn o ddiffyg;
  • Eu bod wedi achosi i'r cwmni dorri sawl cytundeb mewn perthynas â gwasanaeth gan Barclays Sales Finance gan arwain at BSF yn colli oddeutu £900,000.

Taliadau

Yn ystod yr achos cyfreithiol yn ei erbyn, roedd Mr Hawkes wedi dadlau na wyddai ddim am y diffyg taliadau Treth Ar Werth, gan ddweud mai ei gyfrifwr oedd ar fai.

Ond dywedodd y barnwr yn ei ddyfarniad fod tystiolaeth Mr Hawkes yn "gwbl anghredadwy" ac yn "fwriadol yn ffug".

Ychwanegodd yn y dyfarniad ysgrifenedig: "Rwy'n datgan fod y cyfrifon yn gamarweiniol achos bod bwriad i gamarwain.

"Fe allai targedau'r cyfrifon camarweiniol fod yn gwsmeriaid posib, oedd yn destun cytundebau credyd posib, a hefyd Gwasanaeth Refeniw Ei Mawrhydi mae'n debyg".

Daeth i'r casgliad mai "pwrpas y cyfrifon camarweiniol oedd i roi argraff ffug fod arian sylweddol i'w ddisgwyl i'r cwmni."