Arestio dyn ar amheuaeth o gaethwasiaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 62 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o droseddau caethwasiaeth, caethiwed a llafur gorfodol.

Cafodd y dyn o Lanbedr Gwynllwg, ger Casnewydd, ei arestio gan Heddlu Gwent ddydd Mercher.

Mae'r datblygiad yn rhan o ymgyrch hirdymor i droseddau difrifol yn erbyn oedolion bregus.

Mae'r Ditectif Uwch-arolygydd Paul Griffiths wedi apelio ar i unigolyn a ffoniodd yr heddlu yn ddienw ar 27 Mai i gysylltu gyda nhw unwaith eto.