Profiad brawychus Cymraes yn Tunisia

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Dewi Llwyd fu'n holi Ingrid Evans, o Aberystwyth, am ei phrofiad yn Tunisia

Mae dynes o Geredigion, oedd yn dyst i'r saethu yn Tunisia, wedi siarad gyda rhaglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am ei phrofiad ysgytwol.

Roedd Ingrid Evans, a'i gŵr Meirion, o Rydyfelin, ger Aberystwyth, yn aros yn y gwesty drws nesa' ac wedi bwriadu mynd ar y traeth ddydd Gwener.

Ond gan fod Mrs Evans wedi dechrau darllen llyfr newydd, ac wedi cael blas arno, fe benderfynon nhw aros yn y eu 'stafell gwesty.

"O'n i jyst yn mwynhau'r stori - yn cario' mlaen a 'mlaen, troi tudalen arall a'n meddwl 'ro' i o lawr nes 'mlaen.

"Y peth nesa', roedd y gŵr yn gweiddi arna' i i redeg. Doedd 'da fi ddim syniad be' oedd yn mynd 'mlaen - ro'n i'n meddwl mai rhyw tswnami neu rhywbeth oedd e.

"Edrychais i tuag at y traeth, ac o'dd pobl yn rhedeg mewn i'r gwesty yn crio, sgrechian a gweiddi.

"Wedyn dechreuais i glywed y dryll yn saethu."

Ffynhonnell y llun, ANDREAS GEBERT
Disgrifiad o’r llun,
Blodau ar y traeth yn Sousse

'Ar goll'

A hithau'n nyrs, roedd Mrs Evans yn awyddus i helpu felly fe aeth hi i siarad â rhai o'r bobl oedd yn amlwg wedi dychryn - gan gynnwys dyn oedd newydd golli ei wraig yn yr ymosodiad.

"O'dd e'n edrych mor drist," meddai. "O'dd e ar goll. Roedd llawer yn edrych ar goll, ddim yn gwybod ble i fynd, beth i'w wneud."

Yn ôl Mrs Evans, roedd ymateb y bobl leol wedi creu cryn argraff arni.

"Roedd pobl y gwesty i gyd yn upset - roeddan nhw'n crio, yn ymddiheuro i ni - yn dweud pethau fel 'this is not our doing' - o'dd e'n drist iawn i'w gweld nhw.

'Dyma'u bywyd nhw'

"Es i lawr i'r traeth y diwrnod wedyn i weld y blodau a gweddïo tipyn bach. Bues i'n siarad â'r bobl leol - roedden nhw'n dal i grio, a mor flin am yr hyn oedd wedi digwydd.

"Roedden nhw'n poeni fyse neb yn dod 'nôl i Tunisia a dyma'u bywyd nhw. O'dd hynny'n drist iawn.

"O'n nhw mor garedig, ond roedd hi'n anodd gwybod be' i ddweud wrthyn nhw.

"Chi'n sylweddoli amser mae petha' fel hyn yn digwydd...chi'n sylweddoli pa mor bwysig yw teulu, a pha mor lwcus y'n ni bod ni wedi dod adre'."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymwelwyr wedi bod yn dychwelyd i'r traeth ers yr ymosodiad ddydd Gwener

Hefyd gan y BBC