Profiad brawychus Cymraes yn Tunisia

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dewi Llwyd fu'n holi Ingrid Evans, o Aberystwyth, am ei phrofiad yn Tunisia

Mae dynes o Geredigion, oedd yn dyst i'r saethu yn Tunisia, wedi siarad gyda rhaglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am ei phrofiad ysgytwol.

Roedd Ingrid Evans, a'i gŵr Meirion, o Rydyfelin, ger Aberystwyth, yn aros yn y gwesty drws nesa' ac wedi bwriadu mynd ar y traeth ddydd Gwener.

Ond gan fod Mrs Evans wedi dechrau darllen llyfr newydd, ac wedi cael blas arno, fe benderfynon nhw aros yn y eu 'stafell gwesty.

"O'n i jyst yn mwynhau'r stori - yn cario' mlaen a 'mlaen, troi tudalen arall a'n meddwl 'ro' i o lawr nes 'mlaen.

"Y peth nesa', roedd y gŵr yn gweiddi arna' i i redeg. Doedd 'da fi ddim syniad be' oedd yn mynd 'mlaen - ro'n i'n meddwl mai rhyw tswnami neu rhywbeth oedd e.

"Edrychais i tuag at y traeth, ac o'dd pobl yn rhedeg mewn i'r gwesty yn crio, sgrechian a gweiddi.

"Wedyn dechreuais i glywed y dryll yn saethu."

Image copyright ANDREAS GEBERT
Image caption Blodau ar y traeth yn Sousse

'Ar goll'

A hithau'n nyrs, roedd Mrs Evans yn awyddus i helpu felly fe aeth hi i siarad â rhai o'r bobl oedd yn amlwg wedi dychryn - gan gynnwys dyn oedd newydd golli ei wraig yn yr ymosodiad.

"O'dd e'n edrych mor drist," meddai. "O'dd e ar goll. Roedd llawer yn edrych ar goll, ddim yn gwybod ble i fynd, beth i'w wneud."

Yn ôl Mrs Evans, roedd ymateb y bobl leol wedi creu cryn argraff arni.

"Roedd pobl y gwesty i gyd yn upset - roeddan nhw'n crio, yn ymddiheuro i ni - yn dweud pethau fel 'this is not our doing' - o'dd e'n drist iawn i'w gweld nhw.

'Dyma'u bywyd nhw'

"Es i lawr i'r traeth y diwrnod wedyn i weld y blodau a gweddïo tipyn bach. Bues i'n siarad â'r bobl leol - roedden nhw'n dal i grio, a mor flin am yr hyn oedd wedi digwydd.

"Roedden nhw'n poeni fyse neb yn dod 'nôl i Tunisia a dyma'u bywyd nhw. O'dd hynny'n drist iawn.

"O'n nhw mor garedig, ond roedd hi'n anodd gwybod be' i ddweud wrthyn nhw.

"Chi'n sylweddoli amser mae petha' fel hyn yn digwydd...chi'n sylweddoli pa mor bwysig yw teulu, a pha mor lwcus y'n ni bod ni wedi dod adre'."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae ymwelwyr wedi bod yn dychwelyd i'r traeth ers yr ymosodiad ddydd Gwener

Hefyd ar y BBC