Llywodraeth yn amddiffyn taith 'Cyfarfod Carwyn'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Carwyn Jones ei fod am i'r sesiynau fod yn rhai cadarnhaol

Mae Llywodraeth Cymru wedi amddiffyn cyfres o sgyrsiau o'r enw 'Cyfarfod Carwyn' lle bydd cyfle i bobl gysylltu'n uniongyrchol gyda Prif Weinidog Cymru.

Fe fydd Carwyn Jones yn dechrau ei daith o amgylch Cymru ym Merthyr ar 16 Gorffennaf.

Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r daith gan ddweud ei bod yn gamddefnydd sinigaidd o arian y trethdalwyr, ac maen nhw'n honni fod y cyhoedd yn cael eu gorfodi i ariannu ymgyrch etholiadol y blaid Lafur.

Yn ôl llefarydd nid yw'n sinigaidd i "gwestiynu cymhelliad Carwyn am iddo aros tan flwyddyn olaf ei gyfnod fel prif weinidog i gysylltu gyda'r bobl".

Yn ôl y llywodraeth bydd pob cyfarfod yn costio tua £1,000 i'w gynnal, ond bod hynny yn 'werth da am arian'.

Dywed Mr Jones mai'r nod yw cael pobl i rannu syniadau a hynny gyda'r nod o adeiladu Cymru fwy llewyrchus.

Mae'r fformat holi-ac-ateb mewn canolfan gymunedol yn debyg i'r cyfarfodydd 'Cameron Direct' mae Prif Weinidog y DU wedi eu cynnal ers nifer o flynyddoedd.

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, eisoes wedi lansio taith debyg.

Dywedodd Simon Thomas AC o Blaid Cymru: "Dylai'r daith yma gael ei henwi yn Carwyn yn Copïo - oherwydd mae o'n dilyn nifer o gyfarfodydd llwyddiannus sydd wedi eu cynnal gan ein harweinydd Plaid Cymru Leanne Wood a chabinet Plaid Cymru ledled Cymru".

Naw mis

Yn ôl Llywodraeth Cymru fe fydd y cyfarfodydd yn parhau "dros y naw mis nesaf", gydag Etholiad y Cynulliad ar y gorwel ym mis Mai 2016.

Dywedodd Carwyn Jones: "Yn y misoedd i ddod, byddaf yn teithio ar hyd a lled y wlad i ateb cwestiynau pwysig gan bobl Cymru.

"Rwy' eisiau gweld cynifer o bobl yn dod i rannu eu barn gyda fi. Ond mae'n fwy na thrafod pynciau llosg. Rwy' eisiau i'r digwyddiadau hyn fod yn rhai cadarnhaol.

"Rwy' eisiau clywed eich syniadau am sut gallwn ni gydweithio i greu Cymru fwy llewyrchus", meddai.