Methiannau gan yr heddlu yn ceisio diogelu plant

  • Cyhoeddwyd
Roedd dau o heddluoedd Cymru yn rhan o'r ymchwiliadFfynhonnell y llun, Inpho

Mae'r corff sy'n goruchwylio heddluoedd Cymru a Lloegr yn dweud bod angen i'r gwasanaeth heddlu edrych ar y ffordd maen nhw'n mynd ati i geisio diogelu plant yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Roedd dau o heddluoedd Cymru - Heddlu'r Gogledd a Heddlu Dyfed Powys - yn rhan o astudiaeth gan Arolygaeth Heddlu Ei Mawrhydi ddaeth o hyd i ymarferion da a drwg.

Mae'r Arolygaeth yn dweud bod angen i heddluoedd addasu eu dulliau ymchwilio mewn ymateb i'r cynnydd yn nifer yr achosion o gam-drin ac esgeuluso plant, gan gynnwys ecsploetio drwy'r we.

Doedd Heddluoedd De Cymru a Gwent ddim yn rhan o'r astudiaeth.

'Ymarferiad gwael'

Yn ôl yr Arolygaeth roedd "ymarferiad gwael" mewn mwy na thraean o'r achosion gafodd eu hymchwilio - gan ychwanegu y byddai eu canfyddiadau yn berthnasol i bob llu.

Roedd yr adroddiad yn edrych ar achosion dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac yn gynnwys ecsploetio ar-lein a'r modd y mae heddluoedd yn rhannu gwybodaeth.

Yn ôl yr adroddiad, roedd nifer o'r ymchwiliadau i honiadau o gam-drin plant o safon wael, yn araf neu'n annigonol.

Dywedwyd yn yr adroddiad: "Mae adnoddau sylweddol yn cael eu buddsoddi yng nghyd-destun diogelu plant ond nid yw hyn o reidrwydd wedi bod o gymorth."