Cadair Meifod yn creu hanes

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Owen o'r Foel, Dyffryn Banw, Powys.
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Owen o'r Foel, Dyffryn Banw, Powys.

Mae Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau wedi cael ei chyflwyno i'r pwyllgor gwaith lleol yn Y Trallwng.

Eleni mae'r gadair yn creu hanes gan ei bod wedi ei chreu gan y person ieuengaf erioed.

Carwyn Owen, 20, dylunydd a chrefftwr y Gadair, yw'r person ieuengaf erioed i fod yn gyfrifol am greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cafodd ei ddewis gan noddwyr y Gadair, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, ar sail cystadlaethau yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc a hefyd y cadeiriau a grewyd ganddo ar gyfer yr eisteddfod honno ac ar gyfer Eisteddfod Powys.

"Cefais fy ysbrydoli gan harddwch naturiol y coedyn a mynyddoedd yn yr ardal, gan stemio a phlygu'r pren er mwyn fy ngalluogi i ail-greu siâp y mynyddoedd yn y Gadair," meddai.

"Roedd hyn yn gyfle i gyfuno'r deunydd traddodiadol gyda ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu cynllun modern mewn ffordd sy'n apelio ataf."

"Mae creu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn fraint aruthrol, yn enwedig i gynllunydd mor ifanc, ac mae'r prosiect wedi bod yn brofiad arbennig.

"Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn hoffi'r Gadair, ac yn gobeithio hefyd y bydd teilyngdod, ac y bydd y Gadair yn cael lle amlwg yng nghartref y bardd buddugol."

Aeddfedrwydd

Wrth dderbyn y Gadair ar ran y pwyllgor gwaith dywedodd Beryl Vaughan, y Cadeirydd, "Mae'n bleser o'r mwyaf derbyn Cadair mor hardd ar ran y Pwyllgor lleol, ond yn fwy na hynny, rydw i wrth fy modd ein bod ni'n creu hanes yma heno ym Maldwyn a'r Gororau.

"O edrych ar y Gadair hyfryd hon, mae'n anodd credu mai 20 oed yn unig yw Carwyn Owen, gymaint yw aeddfedrwydd a chywreinrwydd ei waith."

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn cael ei chynnal ym Meifod o 1-8 Awst.