BBC Cymru Fyw

Cadair Meifod yn creu hanes

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol
image captionCarwyn Owen o'r Foel, Dyffryn Banw, Powys.

Mae Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau wedi cael ei chyflwyno i'r pwyllgor gwaith lleol yn Y Trallwng.

Eleni mae'r gadair yn creu hanes gan ei bod wedi ei chreu gan y person ieuengaf erioed.

Carwyn Owen, 20, dylunydd a chrefftwr y Gadair, yw'r person ieuengaf erioed i fod yn gyfrifol am greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cafodd ei ddewis gan noddwyr y Gadair, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, ar sail cystadlaethau yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc a hefyd y cadeiriau a grewyd ganddo ar gyfer yr eisteddfod honno ac ar gyfer Eisteddfod Powys.

"Cefais fy ysbrydoli gan harddwch naturiol y coedyn a mynyddoedd yn yr ardal, gan stemio a phlygu'r pren er mwyn fy ngalluogi i ail-greu siâp y mynyddoedd yn y Gadair," meddai.

"Roedd hyn yn gyfle i gyfuno'r deunydd traddodiadol gyda ffyrdd newydd o weithio er mwyn creu cynllun modern mewn ffordd sy'n apelio ataf."

"Mae creu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn fraint aruthrol, yn enwedig i gynllunydd mor ifanc, ac mae'r prosiect wedi bod yn brofiad arbennig.

"Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn hoffi'r Gadair, ac yn gobeithio hefyd y bydd teilyngdod, ac y bydd y Gadair yn cael lle amlwg yng nghartref y bardd buddugol."

Aeddfedrwydd

Wrth dderbyn y Gadair ar ran y pwyllgor gwaith dywedodd Beryl Vaughan, y Cadeirydd, "Mae'n bleser o'r mwyaf derbyn Cadair mor hardd ar ran y Pwyllgor lleol, ond yn fwy na hynny, rydw i wrth fy modd ein bod ni'n creu hanes yma heno ym Maldwyn a'r Gororau.

"O edrych ar y Gadair hyfryd hon, mae'n anodd credu mai 20 oed yn unig yw Carwyn Owen, gymaint yw aeddfedrwydd a chywreinrwydd ei waith."

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn cael ei chynnal ym Meifod o 1-8 Awst.

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015.

Pynciau Cysylltiedig