Achos Pallial: Dyn yn ddieuog

  • Cyhoeddwyd
Keith Stokes
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafwyd Keith Stokes yn ddieuog o saith cyhuddiad

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug mae dyn wedi ei gael yn ddieuog o chwe cyhuddiad yn ei erbyn. Fe'i cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad arall yn ei erbyn wythnos diwethaf.

Roedd Keith Stokes wedi ei arestio fel rhan o ymgyrch Pallial, sy'n ymchwilio honiadau hanesyddol o gam-drin plant yn ardal Wrecsam.

Bydd pum dyn arall sydd wedi eu cael yn euog o nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant yn yr un achos llys - Mark Grainger (arferai gael ei adnabod fel Gary Cooke), David Lightfoot, Roy Norry, Neil Phoenix ac Edward Huxley - yn cael eu dedfrydu ym mis Medi.

Yn ogystal â Keith Stokes, fe gafwyd Roger Griffiths yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn hefyd.