Glan Clwyd: Osgoi adolygiad barnwrol

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Glan Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Glan Clwyd

Mae bwrdd iechyd wedi penderfynu peidio herio adolygiad barnwrol i israddio gwasanaethau mamolaeth mewn ysbyty yn Sir Ddinbych.

Roedd yr achos i fod i gael ei glywed wythnos nesaf, ond mae'n debyg y bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr nawr yn cynnal ymgynghoriad i wasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Roedd y bwrdd iechyd wedi bwriadu cwtogi ar wasanaethau gofal mamolaeth ymgynghorol yn yr ysbyty.

Dywedodd Simon Dean, prif weithredwr dros dro Betsi Cadwaladr:

"Ar ôl ystyriaeth ddwys ac yn dilyn cyngor cyfreithiol ac er gwaethaf ein pryderon sy'n parhau am y gwasanaeth Obstetric yn Ysbyty Glan Clwyd, rydym wedi dweud wrth y llys na fyddwn yn herio'r cais am adolygiad barnwrol yn ein herbyn."

Mae'r adolygiad barnwrol yn ymwneud â phenderfyniad y bwrdd ym mis Chwefror i ohirio'r gwasanaeth obstetric dros dro.

Dywedodd Mr Dean mai'r bwriad nawr yw trafod yn bositif gyda staff a'r cyhoedd am opsiynau ar gyfer y gwasanaeth yn y tymor byr.

Bydd hyn yn digwydd dros yr haf.

Ymddiheurodd am y pryder mae'r cyfnod wedi ei achosi i staff a chleifion.

'Symud ymlaen'

Ond ychwanegodd eu bod fel bwrdd bod yn parhau i fod yn bryderus am 'natur fregus' y gwasanaeth a bod prinder meddygon yn parhau ac felly hefyd dibyniaeth ar feddygon ar gytundebu dros dro.

"Rydym am weld gwasanaeth obstetric diogel wedi ei staffio yn iawn ledled gogledd Cymru a gwasanaeth sy'n gynaliadwy.

"Rydym yn gwybod fod yna sawl barn wahanol am y modd gorau i sicrhau hyn a does yna ddim atebion hawdd."

Mae gwleidyddion wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd Ann Jones, AC Ddyffryn Clwyd: "Dwi'n credu fod hyn yn cyfiawnhau'r safbwynt y gwnes i ei gymryd wrth wrthwynebu penderfyniad gwreiddiol y bwrdd i israddio gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

"Rwyf hefyd yn meddwl fod hyn yn cofnodi cam i symud ymlaen ac i'r bwrdd weithio'n galed i adennill hyder y cyhoedd tra'n parhau i gynnig gwasanaethau cyhoeddus hanfodol".

"Dysgu gwersi"

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Llyr Gruffydd AC, o Blaid Cymru: "Mae'n rhaid i'r bwrdd iechyd ddysgu gwersi o hyn. Fe wnaethon nhw anwybyddu nyrsys, bydwragedd, doctoriaid, cleifion, a'r cyhoedd ar y mater hwn a bwrw ymlaen heb hyd yn oed ymgynghoriad.

"Mae nawr angen cynllun tymor hir arnom ni sydd yn cynnwys recriwtio mwy o ddoctoriaid a nyrsys a dod a'r cynllun i agor uned gofal dwys i fabanod newydd-anedig yn ei flaen."

Dywedodd Llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr Darren Millar: "Rwy'n falch fod penaethiaid y gwasanaeth iechyd wedi ildio, ond ni ddylai fod wedi cymryd y bygythiad o adolygiad barnwrol i gael y bwrdd i wneud y peth iawn.

"Mae penaethiaid y gwasanaeth iechyd wedi ymestyn yr ansicrwydd drwy wrthod ag ymgynghori yn wreiddiol ar eu cynlluniau i israddio gwasanaethau."