Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dros 12 oed (101) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 yrs (101)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dros 12 oed (101) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 yrs (101)

1 Awst 2015 Diweddarwyd 18:43 BST

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dros 12 oed (101) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 yrs (101)

1. Charlie Lindsay - Ponciau, Wrecsam

2. Rosanna Talco - Aberystwyth, Ceredigion

3. Oliver Swinger - Ponciau, Wrecsam