'Sêr y dyfodol' yn cystadlu yng Ngemau Cymru

  • Cyhoeddwyd
Gemau Cymru

Bydd 1,000 o athletwyr ifanc gorau Cymru yn dod i Gaerdydd ddydd Gwener i gystadlu yng Ngemau Cymru.

Bydd yr athletwyr ifanc yn cystadlu mewn athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, rygbi 7 bob ochr, tennis bwrdd, rhwyfo dan do a triathlon.

Am y tro cyntaf eleni, bydd cystadlaethau judo a badminton yn cael eu cynnal yn y gemau, sy'n cael eu cynnal rhwng 3-5 Gorffennaf.

Yn ôl Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd, mae'r gemau yn blatfform i "sêr y dyfodol" fydd yn gobeithio creu argraff yn y gystadleuaeth.

'Athletwyr ifanc gorau'

Bydd seremoni agoriadol y gemau yn digwydd yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru ddydd Gwener, dan arweiniad y dyfarnwr rygbi Nigel Owens.

Mae campws Prifysgol Caerdydd yn Nhalybont wedi cael ei droi yn bentref i'r athletwyr ifanc fydd yn ymweld â'r ddinas.

Yr Urdd sy'n cynnal y gemau, mewn partneriaeth a Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru, a dywedodd cyfarwyddwr chwaraeon y mudiad, Gary Lewis: "Mae'r digwyddiad hwn yn arbennig iawn gan fod yr athletwyr ifanc gorau yng Nghymru i'w gweld yn perfformio dros y penwythnos.

"Rydym wastad yn cael talent spotters yn dod yn ystod y penwythnos, yn edrych am sêr y dyfodol, a chafodd un bachgen ei wahodd i chwarae rygbi saith-bob-ochr dros Gymru o ganlyniad uniongyrchol i'w berfformiad yn Gemau Cymru."

Ar faes Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai, cafodd enwau llysgenhadon Gemau Cymru eu cyhoeddi.

Bydd y cystadlaethau yn cael eu cynnal mewn sawl lleoliad ar draws y ddinas:

  • Athletau - Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
  • Badminton - Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru
  • Gymnasteg - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • Judo - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • Tennis Bwrdd - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • Pêl Rwyd - Campws Talybont, Prifysgol Caerdydd
  • Rhwyfo Dan Do - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • Triathlon - Parc Bryn Bach, Tredegar
  • Rygbi - Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru

'Profiad gwerthfawr'

Ychwanegodd Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Mae Chwaraeon Cymru'n falch o fod yn rhan o Gemau Cymru ac yn teimlo'n angerddol am ethos gemau aml-chwaraeon dwyieithog ar gyfer pobl ifanc, sy'n rhan o'n cynlluniau perfformiad chwaraeon.

"Rydyn ni'n gwybod bod rhoi cystadlaethau priodol i'n hathletwyr talentog ar y calendr chwaraeon yn gallu gwella eu siawns o gystadlu mewn cystadlaethau o'r safon uchaf, fel Gemau'r Gymanwlad, yn y dyfodol."

Gweinidog Cyllid a Busnes y llywodraeth, Jane Hutt, fydd yn agor y gemau yn swyddogol.

Dywedodd: "Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn chwaraeon a galluogi pawb yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff yw un o nodau Llywodraeth Cymru.

"Rwy'n falch o gefnogi digwyddiadau fel Gemau Cymru, sy'n cynnig profiad gwerthfawr i athletwyr ifanc ledled Cymru a allai fynd ymlaen i fod yn sêr chwaraeon y dyfodol."