Munud o dawelwch i gofio'r rhai fu farw yn Tunisia

Trudy Jones Image copyright Arall
Image caption Bu farw Trudy Jones yn yr ymosodiad yn Sousse wythnos yn ôl

Mae cymunedau ar draws Gymru wedi cynnal munud o dawelwch am hanner dydd er cof am y rhai fu farw mewn ymosodiad ar draeth yn Tunisia wythnos yn ôl.

Roedd Trudy Jones, 51 ac o'r Coed Duon, ar wyliau gyda ffrindiau pan gafodd ei saethu yn nhref Sousse ar 26 Mehefin.

Cafodd ei chorff ei hedfan yn ôl i'r DU ar awyren filwrol ddydd Iau.

Cafodd gwasanaeth er cof amdani ei gynnal yng nghanolfan y Dragon Circle yn y Coed Duon ddydd Gwener.

Image caption Aelod Seneddol Islwyn, Chris Evans, yn cyfarfod y dorf yn y gwasanaeth yn y Coed Duon
Image caption Rhan o'r dorf yn y gwasanaeth yn y Coed Duon
Image caption Baneri tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd yn chwifio ar hanner y mast

Munud o dawelwch

Fe fu cynrychiolwyr o ysgolion lleol, eglwysi, grwpiau cymunedol a'r cyngor yn y digwyddiad ar gyfer y munud o dawelwch.

Roedd cynghorau yn cynnwys Caerdydd, Caerffili a Rhondda Cynon Taf yn cynnal munudau o dawelwch am 12:00, ac wedi gostwng baneri fel arwydd o barch.

Fe wnaeth pobl ymgynnull yn Eglwys Sant Pedr yng Nghaerfyrddin hefyd.

Image caption Rhan o'r dorf yn ystod y munud o dawelch yng Nghaerfyrddin

Wedi ei marwolaeth, dywedodd teulu Ms Jones ei bod hi'n "berson llawn gofal oedd yn rhoi eraill yn gyntaf" ac roedd "pawb o'i hamgylch yn ei charu, yn cynnwys pawb yr oedd hi'n gofalu amdanynt yn ei gwaith".

"Fe fydd cymaint o bobl yn ei cholli," dywedodd y teulu mewn datganiad. "Roedd hi'n graig i'r teulu ac yn ein cadw i fynd. Nid oes gennym syniad sut yr ydym yn mynd i ymdopi hebddi."

Image caption Cafodd blodau eu gadael ar y traeth lle ddigwyddodd yr ymosodiad

Roedd Ms Jones i fod hedfan yn ôl o'i gwyliau ddydd Sul diwethaf, i fynd yn ôl i'w gwaith yng Nghartref Gofal Highfields ddydd Mawrth.

Dywedodd rheolwr y cartref, Shawkat Ilahi, y byddai staff a'r rhai sy'n byw yno yn cofio am Ms Jones yn ystod y munud o dawelwch.

Straeon perthnasol