Tri bwrdd iechyd wedi gorwario o £50m yn ystod 2014/15

  • Cyhoeddwyd
YsbytyFfynhonnell y llun, Spl

Fe wnaeth tri bwrdd iechyd orwario o dros £50m y llynedd, er i Lywodraeth Cymru roi £240m yn ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd i ddelio gyda phwysau ariannol.

Ni lwyddodd byrddau iechyd Betsi Cadwaladr, Hywel Dda a Chaerdydd a'r Fro aros o fewn eu cyllidebau ar gyfer 2014/15.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wrth aelodau cynulliad bod y byrddau angen arian ychwanegol i dalu am rai gwasanaethau a chyflogau.

Bydd rhaid i'r byrddau greu cynllun i adennill yr arian.

Fe wnaeth y byrddau iechyd orwario o £54.5m:

  • Betsi Cadwaladr - £26m
  • Caerdydd a'r Fro - £21m
  • Hywel Dda - £7.5m

Ychwanegodd Mr Drakeford y byddai'n rhaid i'r byrddau iechyd adennill yr arian mewn ffordd fyddai'n sicrhau nad yw gwasanaethau iechyd yn cael eu heffeithio.

Fe wnaeth y byrddau eraill - Powys, Aneurin Bevan, Cwm Taf ac Abertawe - gadw o fewn eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol.