Ieithoedd tramor i ysgolion cynradd

  • Cyhoeddwyd
DysguFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae gweinidog addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i weld ysgolion cynradd yn dysgu ieithoedd tramor yn ogystal â Chymraeg a Saesneg.

Dywedodd Huw Lewis ei fod am weld Cymru'n datblygu i fod yn wlad "ddwyieithog+1", gyda dysgu iaith dramor ychwanegol yn dechrau mewn ysgolion cynradd.

Wrth siarad mewn cynhadledd i siaradwr Almaeneg yng Nghaerdydd ddydd Gwener, dywedodd Mr Lewis y byddai'n hoffi gweld plant yn dysgu Cymraeg a Saesneg ar ddechrau eu cyfnod mewn ysgolion cynradd, gyda thrydedd neu bedwaredd iaith yn cael ei dysgu'n ychwanegol ar ddechrau blwyddyn pump pan fydd y plant yn naw neu 10 oed.

Dywedodd Huw Lewis: "Fel y gwyddom oll, mae globaleiddio yn parhau i weddnewid ein heconomi a'n diwydiannau, gan ddod a ni'n agosach at ein gilydd ac yn effeithio ar ein holl fywydau.

"Ein sialens yw i ddarparu'r sgiliau a gwybodaeth berthnasol i'n myfyrwyr er mwyn iddyn nhw lwyddo yn yr economi fyd-eang newydd ac roedd hwn yn bwnc oedd yn ganolog i'n adolygiad diweddar o'r cwricwlwm o dan ofal yr Athro Donaldson.

Disgrifiad o’r llun,
Y Gweinidog Addysg, Huw Lewis

"Dadwneud y dirywiad"

Dywedodd y gweinidog: "Rwyf am i bobl ifanc ddeall fod dealltwriaeth gadarn o iaith arall yn gymorth iddyn nhw i lwyddo mewn bywyd, mewn addysg ac yn y byd cystadleuol ac rwyf am ddadwneud y dirywiad diweddar ar hyd y DU o'r nifer sydd yn dewis dysgu iaith dramor fodern yma yng Nghymru.

"Er mwyn sicrhau llwyddiant yn y maes hwn, rwy'n credu y dylie ni ddechrau cyflwyno ieithoedd modern eraill ar gyfer plant llawer iau."

Ychwanegodd: "Rwyf am i ni fod yn genedl ble mae'n gyffredin i ddisgyblion i gael eu cyffroi gan ieithoedd tramor modern o flwyddyn pump mewn ysgolion cynradd, ac mewn digon o amser cyn symud i ysgol uwchradd."

Fel rhan o'r gwaith fe ddywedodd y gweinidog y byddai'n gofyn i'r Grŵp Llywio Byd-eang i gynghori ar sut a phryd y byddai modd gallu gwneud newidiadau i ddysgu ieithoedd tramor modern ym mlwyddyn pump.