Sgaffaldiau'n difrodi ffenestri bws

  • Cyhoeddwyd
BwsFfynhonnell y llun, Lucy Ann Chester / Twitter

Cafodd ffenestri bws oedd yn teithio drwy ganol Casnewydd eu malu gan sgaffaldiau ddydd Iau.

Dywedodd cwmni Megabus ei fod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Fe gredir fod un person wedi ei gludo i'r ysbyty gyda man anafiadau. Dywedodd llefarydd ar ran Megabus fod diogelwch yn "flaenoriaeth absoliwt" i'r cwmni.

Roedd y bws yn teithio rhwng Llundain ag Abertawe, a dywedodd y cwmni fod bws arall wedi ei anfon i gludo'r teithwyr i ben y daith.

Dywedodd Matthew Wilkinson, oedd ar y bws ar y pryd, fod y cerbyd wedi ei "chwalu" ond fe roddodd ganmoliaeth i yrrwr y bws am ymddwyn mewn ffordd broffesiynol a galluog.

Ffynhonnell y llun, Lucy Ann Chester / Twitter
Ffynhonnell y llun, Lucy Ann Chester / Twitter
Ffynhonnell y llun, Lucy Ann Chester / Twitter