Pob hwyl i Tafwyl!

  • Cyhoeddwyd
Mathew Rhys

Mae o'n un o enwau mwyaf y diwydiant ffilm a theledu yn America erbyn hyn ond bydd calon yr actor Matthew Rhys yn agosach at gastell Caerdydd ar benwythnos 4-5 Gorffennaf wrth i Tafwyl gael ei chynnal yno.

Mae Matthew yn un o lysghenhadon yr ŵyl Gymraeg flynyddol. Er na fydd o'n gallu dod gartref ar ei chyfer eleni, cafodd Cymru Fyw sgwrs sydyn gyda'r actor.

Ti wedi hen ymgartrefu yn America, yn Los Angeles ac yn arbennig bellach yn Efrog Newydd - ond beth mae Caerdydd yn ei olygu i ti?

Gartre fydd Caerdydd o hyd, ble bynnag dwi'n ymgartrefu. Dwi dal i awchu i ddod nol yn aml a bydd y cip cynta o heol St. Mary o'r tren a welai o hyd yn cadarnhau fy mod i adre.

Mae Ffair Tafwyl yng Nghaerdydd ddechrau Gorffennaf yn rhan o wythnos o ŵyl i ddathlu'r Gymraeg - pa mor bwysig wyt ti'n credu yw cael gŵyl o'r fath?

Dwi'n hynod falch fod gŵyl fel Tafwyl yn bodoli. Mae'n gwbwl wahanol i'r Eisteddfod (a ddim i dynnu unrhywbeth o'r achlysur na'r gwaith anhygoel mae'r Eisteddfod yn ei wneud) ond braf o beth yw gweld dathliad o'r iaith fel hyn.

Yn enwedig dathliad sy'n croesawu pobl sy'n siarad ieithoedd eraill.

Y bwriad yw i unrhyw iaith ddod ynghyd i ddathlu'r iaith Gymraeg. A braf hefyd yw medru ei siarad gymaint. A 'ma fe gyd am DDIM!

Ffynhonnell y llun, Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Mae Matthew yn siomedig ei fod e'n methu bod yn Tafwyl eleni

Ar hyd y blynyddoedd rwyt ti wedi actio mewn nifer o ffilmiau mawr, dramau llwyfan a chyfresi teledu. Oes yna un cyfrwng sydd yn well gen ti?

Gwaith ar lwyfan yw'n hoff waith o hyd. (Ma popeth yn dechre gyda Eisteddfota). Mae'r cyfleon i wneud hynny yn mynd ychydig anoddach tra'n gweithio ar gyfres deledu ond dwi'n gobeithio gallu gwneud hynny cyn hir.

Fel rhywun sydd wedi llwyddo i chwarae cymeriadau o amrywiol acenion, oes gen ti unrhyw gyngor i gyw actorion?

Os ydyn nhw'n actorion dwi'n siwr fydda nhw'n deall gwallgofrwydd y busnes dwl 'ma. Yn awgrym cynta fydde 'Peidiwch'!

Yn ail yw dywediad athro actio - 'Paratoi yw'r arfwisg orau'.

Beth yw'r her nesa sydd o dy flaen di?

Dwi newydd orffen ffilmo fersiwn ffilm o'r 'Jungle Book' gan Rudyard Kipling. Wedyn yn yr haf dwi'n dod adre i ffilmio cyfres deledu. Cyn hynny gwylie bach...

Ac yn ola, sut fyddet ti'n disgrifio dy gyd-actores yn 'The Americans' Keri Russell?

Ar set does neb yn fwy proffesiynol ac yn sicr does neb yn gweithio'n galetach.

Ffynhonnell y llun, ITV
Disgrifiad o’r llun,
Matthew Rhys a Keri Russell yn 'The Americans'