Cyngor Penfro i godi tâl parcio

gan Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Maes Parcio'r Mart yng Nghrymych.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Maes Parcio'r Mart, Crymych yn un o naw lle roedd y cyngor yn ystyried codi tâl

Mae Cabinet Cyngor Sir Penfro wedi cytuno ddydd Llun i godi tâl mewn nifer o feysydd parcio ar draws y sir am y tro cyntaf.

Roedd yna wrthwynebiad ffyrnig wedi bod ym mhentref Llandudoch ger Aberteifi, i'r bwriad i orfodi ymwelwyr i dalu am ddefnyddio maes parcio'r pentref o ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd mis Hydref.

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Craffu'r Cyngor Sir ar Faterion Amgylcheddol, dywedodd cynrychiolwyr o Landudoch fod yna bryder am effaith y cynigion ar fywyd y pentref, ar dwristiaeth ac ar y nifer sydd yn defnyddio'r Swyddfa Bost.

Mae yna anfodlonrwydd hefyd yng Nghrymych am gynlluniau i godi tâl ar ddefnyddwyr Maes Parcio'r Mart trwy gydol y flwyddyn.

Safle poblogaidd

Mae'r safle yn boblogaidd gyda chefnogwyr Clwb Rygbi Crymych gerllaw a phobl sydd yn siopa yn y pentref cefn gwlad yng ngogledd y Sir.

Ond nawr mae aelodau'r Cabinet wedi penderfynu y bydd modurwyr yn gorfod talu 40 ceiniog i barcio am awr ym meysydd parcio Stryd Fawr Llandudoch a'r mart yng Nghrymych.

Fe fydd hi'n costio £1.50 i barcio am 24 awr. Ar hyn o bryd, mae parcio yn rhad ac am ddim.

Mae'r cynlluniau hefyd ar gyfer taliadau i ddefnyddio dau faes parcio yn Hwlffordd, un yn Noc Penfro ac un yn nhref Penfro.

Yn ôl y Cyngor Sir, fe fydd y newidiadau i daliadau parcio yn cyfrannu £120,000 tuag at goffrau'r awdurdod bob blwyddyn.