Cyhoeddi dyddiad agor canolfan Pontio wedi blwyddyn o oedi

  • Cyhoeddwyd
Pontio
Disgrifiad o’r llun,
Bydd manylion llawn y tymor cyntaf o ddigwyddiadau rhwng Rhagfyr 2015 ac Ebrill 2016 yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref.

Mae canolfan gelfyddydau ac arloesi newydd sydd wedi dioddef problemau enbyd wrth ei adeiladu wedi cyhoeddi dyddiad agor, dros flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl.

Mi fydd canolfan Pontio ym Mhrifysgol Bangor, sydd wedi derbyn swm sylweddol o arian cyhoeddus, yn agor i'r cyhoedd ym mis Hydref.

Cyfnod 'agor fesul cam' fydd yn cychwyn bryd hynny, cyn i raglen o weithgareddau ddechrau o fis Rhagfyr ymlaen.

Meddai'r Athro Jerry Hunter o Brifysgol Bangor: "O fis Hydref cynhelir nifer o ddigwyddiadau blasu, yn amrywio o deithiau tywys, perfformiadau artistig, digwyddiadau arloesi, a phrofi'r ddarpariaeth arlwyo fydd ar gael, yn ogystal â pheth dysgu academaidd a fydd yn digwydd yn ystod semester yr Hydref."

'Her gymhleth'

Yn 2010, yr amcangyfrif o gost y cynllun oedd £37m, ond ers hynny mae costau ychwanegol wedi gwthio'r cyfanswm dros £49m.

Mae tua thri chwarter o'r gyllideb wedi dod o arian cyhoeddus, yn cynnwys gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Ym mis Ebrill, cafodd y gwaith adeiladu ar y safle ei ddisgrifio gan un adeiladwr yno fel "anrhefn".

Disgrifiad o’r llun,
Ebrill 2015 - Difrod dŵr ar prif risiau a dŵr wedi dod i mewn ger ffenest yn ddiweddar. "Mae'n edrych yn adeilad crand o'r tu allan ond mae'n eithaf digalon tu mewn" meddai un gweithiwr.
Disgrifiad o’r llun,
Ebrill 2015 - Dywedodd y gweithiwr: "Allai ddim aros i adael. Tydw i ddim eisiau dweud fy mod yn gweithio yno ddim mwy".

Honnodd fod camgymeriadau adeiladu a difrod dŵr sylweddol yn gyfrifol am yr oedi ac am gynyddu'r costau.

Dywedodd y cwmni datblygu, Galliford Try, fod sawl her gymhleth wedi codi drwy gydol y cyfnod adeiladu ond eu bod yn hyderus y bydd adeilad o "wneuthuriad safonol yn cael ei gyflwyno ar ddiwedd y cynllun".

'Treialu sioeau'

Pan fydd wedi ei orffen, bydd Pontio yn cynnwys Theatr Bryn Terfel, sinema a chanolfan greadigol fydd yn gysylltiedig â'r brifysgol.

Dywedodd Elen ap Robert, cyfarwyddwr artistig Pontio: "Yn ystod y cyfnod rhagarweiniol ym mis Hydref a mis Tachwedd, byddwn yn raddol yn treialu sioeau ar raddfa fechan, digwyddiadau artistig a ffilmiau yn y brif theatr, y theatr stiwdio lai a'r sinema.

"Dros yr haf byddwn yn gwneud cyfres o gyhoeddiadau'n amlinellu'r digwyddiadau rhagarweiniol hyn."

Mi fydd manylion llawn y tymor cyntaf o ddigwyddiadau rhwng Rhagfyr 2015 ac Ebrill 2016 yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref.