Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

5 Awst 2015 Diweddarwyd 15:59 BST

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

1. Cerian Phillips - Caerfyrddin

2. Enlli Parri - Caerdydd

3. Mared Evans - Talog

4. Lleucu Parri - Caerdydd