Cywion prin yn cael eu dal ar gamera yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Môr-wenol fachFfynhonnell y llun, David Woodfall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adar yn dychwelyd pob mis Ebrill o Africa i nythu ar y twyni

Mae'r olygfa anghyffredin o arferion nythu un o adar môr mwyaf prin y DU yn cael eu dal ar gamera ar draeth yn Sir Ddinbych.

Mae lluniau o'r môr-wenoliaid bach bach ar Dwyni Gronant ger Prestatyn yn cael eu casglu ar gyfer arddangosfa ar yr adar.

Dyma'r nythfa olaf o'r adar yng Nghymru, gyda 136 o barau ar y traeth. Maen nhw'n dychwelyd pob mis Ebrill o Africa i nythu ar y twyni.

Mae'r adar mor brin bod gwirfoddolwyr yn gweithio mewn shifftiau i'w diogelu rhag ysglyfaethwyr.

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn gweithio gyda ffotograffydd proffesiynol, David Woodfall, i recordio bywydau'r adar ar gyfer yr arddangosfa.

Ffynhonnell y llun, David Woodfall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adar mor brin bod gwirfoddolwyr yn gweithio mewn shifftiau i'w diogelu rhag ysglyfaethwyr