Rhybudd am ddiogelwch dŵr

  • Cyhoeddwyd
Mermaid Quay, CardiffFfynhonnell y llun, Andrew Davis/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cyngor Caerdydd bod nofio yn y bae wedi'i wahardd

Mae llanc yn ei arddegau yn dal mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl cael ei dynnu o'r dŵr ym Mae Caerdydd ddydd Gwener.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi adroddiad bod y llanc mewn trafferthion ger Cei'r Fôr Forwyn am 13:45.

Cafodd ei gludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ond does dim manylion am eu anafiadau wedi'u cyhoeddi.

Mae Heddlu De Cymru a Chyngor Caerdydd wedi rhybuddio am beryglon nofio yn y dŵr.

'Cadwch allan o'r dociau'

Ddydd Gwener dywedodd yr Arolygydd Tony Williams o Heddlu'r De bod pobl yn peryglu'u bywydau wrth fentro i Fae Caerdydd.

"Mae'r dociau'n ddwfn iawn," meddai, "ond does gan y rhai sy'n neidio i mewn ddim syniad beth allai fod yn llechu dan yr wyneb.

"Does ganddyn nhw chwaith ddim syniad pa mor oer all y dŵr fod, ac unwaith y maen nhw i mewn maen nhw wedi'u hamgylchynnu gan waliau uchel ac mae'n anodd dod allan.

"Mae ein neges i bobl ifanc yn syml: Os ydych chi am fynd i nofio ewch i'r pwll nofio lle mae'r awyrgylch yn drefnus a diogel, a cadwch allan o'r dociau."

Dywedodd Cyngor Caerdydd bod nofio wedi'i wahardd yn yr ardal oherwydd "peryglon enbyd gan gynnwys tymheredd y dŵr, gwrthrychau o dan yr wyneb a cychod cyflym".

Dywedodd llefaydd bod awdurdod yr harbw yn cyhoeddi rhybuddion yn gyson, gan gynnwys rhai am y cerrynt.