Achub tri nofiwr mewn trafferthion

  • Cyhoeddwyd
bad achubFfynhonnell y llun, other

Bu'n rhaid achub nofwyr mewn dau ddigwyddiad gwahanol ger arfordir y gogledd brynhawn Sadwrn.

Am 15:40 daeth galwad 999 i Wylwyr y Glannau i adrodd bod tri pherson mewn trafferthion yn y môr ger Castell Harlech.

Aeth bad achub Cricieth a thîm achub Gwylwyr y Glannau o Harlech i'w cynorthwyo, gydag ambiwlans a'r heddlu yn ymuno â nhw.

Fe gafodd dau berson eu cludo i'r ysbyty.

Er i hofrennydd Gwylwyr y Glannau fynd i'r safle fe gafodd ei drosglwyddo i ddigwyddiad arall wrth i nofiwr arall fynd i drafferthion yn y môr ger Tywyn, Meirionnydd.

Roedd bad achub Aberdyfi wedi llwyddo i dynnu'r dyn o'r môr ac fe gafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty yn yr hofrennydd.

Credir bod y tri pherson aeth i'r ysbyty wedi cael eu dal mewn crychdon (riptide) ac fe arweiniodd hynny at rybudd gan Wylwyr y Glannau:

"Os ydych chi'n cael eich dal mewn crychdon nofiwch gyfochrog â'r lan yn hytrach na gwastraffu egni'n ceisio nofio yn ôl at y traeth.

"Ceisiwch gadw'ch pen a chodwch eich llaw a gweiddi i ofyn am gymorth. Arhoswch tan eich bod allan o'r grychdon cyn ceisio nofio am y lan."