Tân ar stad ddiwydiannol

  • Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr yn brwydro tân difrifol mewn adeilad ar stad ddiwydiannol ym Mlaenafon, Torfaen.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 03:56 fore Sul, 5 Gorffennaf wedi adroddiadau bod mwg yn dod o uned brosesu bwyd masnachol.

Ar un cyfnod roedd chwe injan dân ar y safle gan gynnwys peiriant hydrolig arbenigol.

Er bod y diffoddwyr yn dal i weithio ar y safle maen nhw wedi gorfod camu nôl ychydig wrth i nenfydau'r adeiladau ddymchwel.

Fe ddywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod y diffoddwyr "mewn sefyllfa amddiffynnol" ar hyn o bryd.