Dyn wedi marw wrth geisio achub nofwyr

  • Cyhoeddwyd
tywynFfynhonnell y llun, Love Tywyn
Disgrifiad o’r llun,
Glaniodd yr hofrennydd ar y traeth brynhawn Sadwrn

Bu farw dyn 74 oed wrth geisio achub dwy ferch aeth i drafferthion yn y môr ger Tywyn Meirionydd brynhawn Sadwrn.

Roedd y dyn fu farw yn cynorthwyo dyn arall i achub y ddwy ferch.

Cafodd y dyn ei dynnu o'r dŵr gan griw bad achub Aberdyfi, ac fe geisiwyd ei adfywio ar y traeth. Cafodd ei gludo i'r ysbyty gan hofrennydd ond bu farw'n ddiweddarach.

Cafodd yr ail ddyn a'r ddwy ferch eu tynnu'n ddiogel o'r dŵr a'u cludo i'r ysbyty i gael eu monitro.

Dywedodd cynghorydd lleol, Mark Kendall: "Doedden ni ddim yn ymwybodol yn y dechrau bod unrhyw un wedi marw.

"O'r hyn yr wyf ar ddeall roedd y dyn yn dal yn fyw pan aeth i'r hofrennydd i gael ei gludo o'r traeth, ond bu farw'n ddiweddarach yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

"Aeth i mewn i'r môr i achub y merched, ond fe aeth i drafferthion ei hunan. Roedd y gwasanaethau brys yn dal i chwilio am fwy nag un person yn y môr ar y pryd."

Hwn oedd yr ail ddigwyddiad brynhawn Sadwrn wedi i ddau nofiwr - bachgen 16 oed a merch 14 oed - fynd i drafferthion yn y môr ger Castell Harlech.

Aeth tîm Gwylwyr y Glannau o Harlech a bad achub Cricieth i achub y ddau, ac fe gafon nhw'u cludo i'r ysbyty gan yr Ambiwlans Awyr.

Mae Heddlu'r Gogledd a Gwylwyr y Glannau wedi rhybuddio'r cyhoedd am beryglon nofio yn y môr yn y tywydd braf.

Ffynhonnell y llun, Love Tywyn
Disgrifiad o’r llun,
Aeth yr holl wasanaethau brys i Dywyn ddydd Sadwrn