Ymosodiad: Dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ymosodiad difrifol yn Llandrindod lle bu farw dyn 31 oed.

Digwyddodd yr ymosodiad yn Llandrindod yn oriau man fore Sul, 5 Gorffennaf yn Temple Street.

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn perthynas â'r digwyddiad, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

Mae Temple Street a Grosvenor Street ar gau wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo.

Mae'r heddlu wedi sefydlu canolfan i'r ymchwiliad yng ngorsaf heddlu Llandrindod, ac maen nhw'n apelio am dystion i'r digwyddiad.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un oedd yng nghyffiniau Temple Street rhwng 23:00 nos Sadwrn ac 04:15 fore Sul i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.

Gall pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.