Mellt yn lladd dau ddyn ar fynyddoedd

  • Cyhoeddwyd
Ambulance in Brecon Beacons following lightning strikes
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am oddeutu hanner dydd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ddau gopa ym Mannau Brycheiniog wedi adroddiadau bod pobl wedi cael eu taro gan fellt.

Daeth cadarnhad bod dau ddyn wedi marw o ganlyniad i'r mellt.

Mae un arall wedi cael ei drosglwyddo i uned losgiadau yn Ysbyty Treforys ger Abertawe, ac mae un arall yn dal i dderbyn triniaeth yn Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys fod un o'r ddau ddyn mewn cyflwr difrifol, ond nad oedd anafiadau'r ail ddyn yn ddifrifol.

Daeth yr alwad gyntaf i'r gwasanaeth ambiwlans am 12:04 ddydd Sul, gydag adroddiad bod dyn tua 50 oed wedi ei daro.

Dywedodd llefarydd o'r gwasanaeth ambiwlans: "Aeth dau ambiwlans, cerbyd ymateb cyflym a thîm arbenigol arall i'r safle.

"Mae tri o gleifion wedi cael eu cludo i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful. Mae gan ddau ohonyn nhw anafiadau sy'n peryglu'u bywydau ond does dim mwy o fanylion am y trydydd."

Roedd timau achub mynydd yn cynnal ymarferion ar fynyddoedd Corn Du a Phen-y-Fan ar y pryd, ac felly wedi medru ymateb yn gyflym iawn i'r argyfwng.

Llwyddodd tri o'r timau achub gyrraedd y safle o fewn 35-40 munud - llawer cynt nag arfer.

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o Dîm Achub Canolog Bannau Brycheiniog ar y safle

Dywedodd Mark Jones o Dîm Achub Mynydd Canol y Bannau:

"Dwi wedi bod yn Nhîm Achub y Bannau ers 30 mlynedd ac erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn.

"Mae gweld unrhyw un yn cael ei daro gan fellten yn anarferol iawn, ac i weld mwy nag un person yn cael eu taro mewn lleoliadau gwahanol... wel mae'n neilltuol."

Dywedodd Mr Jones fod ei dîm ar ymarferion mewn dyffryn islaw Pen-y-Fan pan ddaeth y mellt a tharanau.

"Roedd yn swnllyd iawn," meddai. "Fe ddaethon ni â'r ymarferiad i ben a dyna pryd ddaeth yr alwad am y mellt."

Roedd dau berson yn y tîm yn astudio i fod yn feddygon ac fe aeth un o feddygon y tîm achub mynydd gyda'r ddau aeth i'r ysbyty o fynydd Corn Du.

Aeth hofrennydd yr Awyrlu o Chivenor i un digwyddiad ar fynydd Cribyn, sydd yn fwy anghysbell, cyn symud ymlaen i'r ail ddigwyddiad ar fynydd Corn Du a chludo pawb i'r ysbyty ym Merthyr.

Bu aelodau tri o dimau achub arall yn rhan o'r ymgyrch, sef timau Brycheiniog, Gorllewin y Banau a Longtown.