Teyrnged i achubwr a fu farw

  • Cyhoeddwyd
tywynFfynhonnell y llun, Love Tywyn
Disgrifiad o’r llun,
Glaniodd yr hofrennydd ar y traeth brynhawn Sadwrn

Mae teulu dyn 74 oed a fu farw ar ôl achub dwy ferch aeth i drafferthion yn y môr ger Tywyn Meirionydd wedi bod yn rhoi teyrnged iddo.

Roedd Richard Guest, 74, yn wreiddiol o bentref Bethel ger Caernarfon.

Cafodd ei dynnu o'r dŵr bnawn Sadwrn gan griw bad achub Aberdyfi, ac fe geisiwyd ei adfywio ar y traeth.

Mewn datganiad dywedodd ei deulu fod Mr Guest a rhywun arall wedi mynd i'r môr er mwyn achub y ddwy ferch.

Llwyddodd un o'r merched i nofio i'r lan.

"Roedd o tua 40 llath o'r lan ac yn dal un o'r ddwy ferch yn ei ddwylo ac yn aros i'r bad achub i'w gyrraedd, " meddai'r datganiad.

"Fe lwyddodd i achub y ferch."

Cafodd Mr Guest ei achub gan fad achub a'i gludo gan ambiwlans awyr i ysbyty Bronglais Aberystwyth.

Yno cafwyd cadarnhad ei fod wedi marw.

Roedd Mr Guest o Walsall ar wyliau gyda'i wraig Margaret ac wedi bod yn cerdded eu ci pan welodd y ddwy ferch mewn trafferthion.

Dywedodd ei ferch Ceri Donovan : "Ni allwn ddychmygu bywyd hebddo. Roedd gymaint yn ei garu.

"Cafodd ei fagu ym Methel ger Caernarfon ac fe fynychodd ysgol Ysgol Syr Hugh Owen.

"Roedd e'n nofiwr cryf ac wedi arfer a'r rhan yna o'r traeth.

"Roedd yr hyn a wnaeth yn rhan o'i gymeriad, yn ddewr ac yn anhunanol."

Peryglon

Dywedodd cynghorydd lleol, Mark Kendall: "Doedden ni ddim yn ymwybodol yn y dechrau bod unrhyw un wedi marw.

"O'r hyn yr wyf ar ddeall roedd y dyn yn dal yn fyw pan aeth i'r hofrennydd i gael ei gludo o'r traeth, ond bu farw'n ddiweddarach.

"Aeth i mewn i'r môr i achub y merched, ond fe aeth i drafferthion ei hunan. Roedd y gwasanaethau brys yn dal i chwilio am fwy nag un person yn y môr ar y pryd."

Hwn oedd yr ail ddigwyddiad brynhawn Sadwrn wedi i ddau nofiwr - bachgen 16 oed a merch 14 oed - fynd i drafferthion yn y môr ger Castell Harlech.

Aeth tîm Gwylwyr y Glannau o Harlech a bad achub Cricieth i achub y ddau, ac fe gafon nhw'u cludo i'r ysbyty gan yr Ambiwlans Awyr.

Mae Heddlu'r Gogledd a Gwylwyr y Glannau wedi rhybuddio'r cyhoedd am beryglon nofio yn y môr yn y tywydd braf. Dywedodd heddlu'r gogledd nad oedd y farwolaeth yn un amheus ac roedd y crwner wedi ei hysbysu.

Ffynhonnell y llun, Love Tywyn
Disgrifiad o’r llun,
Aeth yr holl wasanaethau brys i Dywyn ddydd Sadwrn