Cegin Pwy?

  • Cyhoeddwyd
Bryn Williams yng nghegin Porth EiriasFfynhonnell y llun, Bryn Williams

Mae'r cogydd Bryn Williams newydd agor ei dŷ bwyta cyntaf yng Nghymru ym Mhorth Eirias, ac o ganlyniad mae ganddo gegin newydd, sgleiniog.

Mae'r lluniau o gegin Bryn yn edrych yn ddifyr, ond fydd ceginau rhai o sêr adnabyddus Cymru'n edrych cystal? Gydag ambell i eithriad efallai, na fyddan.

Ond dyma nhw ta beth.

Disgrifiad o’r llun,
Yw, dyna i chi gegin!

Ond yw hon yn gegin Gwefreiddiol? Ond un pwy yw hi? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Dim un Tebot Piws i'w weld, ond digon o le i dorri gwynt yn y gegin hon!

Mawredd mawr, fedrwch chi ddyfalu cegin pwy yw hon? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Stwnsh-io tatws yw un o gyn swyddi'r gyflwynwraig ddawnus hon, ond yw hi o dde-orllewin Lloegr?

Fedrwch chi ddyfalu cegin pwy yw hon? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Cegin fach ond pwrpasol adolygydd ffilmiau a chyflwynydd mawr ei dalent (a chorff?)

Ydych chi'n gary'r gegin hon? Cegin pwy yw hi? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Does dim byd gwell da perchennog hwn i wneud na chyrraedd nôl wedi shifft hwyr a chael paned gyda bois y loris

Fedrwch chi ddyfalu cegin pwy yw hon? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Prynhawn da i chi. Ydy hi'n bwrw glaw tu allan? Ydy, mae hi. Fi'n gwybod!

Fedrwch chi ddyfalu cegin pwy yw hon? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Ysgwn i os yw'r popty na'n gwneud sŵn mawr wrth goginio?

Fedrwch chi ddyfalu cegin pwy yw hon? Mae'r ateb yma.