Diogelu dyfodol Ysgol Gymraeg Llundain

Ioan Pollard
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ysgol yn symud i adeilad Canolfan Gymunedol Hanwell erbyn mis Medi

Mae dyfodol addysg Gymraeg yn Llundain yn ddiogel wedi i lywodraethwyr Ysgol Gymraeg y ddinas arwyddo cytundeb i adleoli'r ysgol i safle arall yng ngorllewin y ddinas.

Roedd Cyngor Brent wedi penderfynu cau'r safle presennol.

Roedd yn rhaid i'r ysgol, sydd â 30 o ddisgyblion, adael ei safle presennol yn Wembley, gogledd Llundain, erbyn diwedd tymor yr haf dan gynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd Stonebridge gerllaw.

Sefydlwyd Ysgol Gymraeg yn Llundain yn 1958 i gynnig addysg gynradd ddwyieithog i blant sydd â'u rhieni yn byw yn Llundain.

Bydd yr ysgol yn symud i adeilad Canolfan Gymunedol Hanwell erbyn dechrau'r tymor ym mis Medi.

Mae gan yr adeilad Fictoraidd hanes lliwgar, gan iddo fod ar un adeg yn wyrcws i'r methedig, yna yn ysgol (a fynychwyd gan y diddanwr Charlie Chaplin) ac yna yn adeilad aml bwrpas, sydd wedi ei ddefnyddio ar gyfer ffilmio fideos cerddoriaeth i fandiau fel The Who a Led Zepplin, ac ar gyfer ffilmiau a rhaglenni fel Billy Elliot, Only Fools and Horses, Midsomer Murders, Ultimate Force, Bergerac a New Tricks.

Mae'r ysgol hefyd wedi cael cadarnhad gan Lywodraeth Cymru eu bod am dderbyn cyllid ar gyfer y tair blynedd nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol Gymraeg Llundain yn ystod dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn San Steffan y llynedd

Mae cyfeillion yr ysgol yn gobeithio gwahodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i agor yr ysgol yn swyddogol yn yr hydref.

Dywedodd Ms Eleri Brady, Cadeirydd y Llywodraethwyr: "Fe roddon ni oriadau'r adeilad presennol yn ôl i Gyngor Brent ar 24 Gorffennaf ac rydym bellach wedi symud ein stwff i Hanwell.

"Fe fyddwn ni'n dechrau'r tymor newydd yn Hanwell ar 7 Medi.

"'Da ni wrth ein boddau bod dyfodol yr ysgol yn ddiogel, ac yn gyffrous ein bod yn cael symud i adeilad hanesyddol. Gobeithio y bydd hyn yn gyfle i ddenu teuluoedd newydd o orllewin Llundain.

"Hefyd, tydi'r adeilad ddim ond dafliad carreg o orsaf Crossrail Hanwell, felly gobeithio bydd hyn yn ysgogi teuluoedd Cymraeg o dros y ddinas i anfon eu plant yma, gan ei fod yn gyfleus iawn."