Ymweliad Brenhinol yn parhau am y trydydd diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Tywysog Cymru a Duges Cernyw
Disgrifiad o’r llun,
Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dadorchuddio llechen ym Mecws y Pentref, ger Wrecsam ddydd Mawrth

Fe fydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn parhau â'u hymweliad blynyddol a Chymru am y trydydd diwrnod ddydd Mercher.

Fe fydd y Tywysog yn dadorchuddio peiriant pelydr-x newydd yn Ysbyty Llanymddyfri, cyn cael cyfle i gyfarfod cleifion a staff.

Yn y cyfamser, fe fydd Duges Cernyw yn ymweld â phentref Rhandirmwyn, ac yn cyfarfod â thrigolion lleol ac ymweld â'r Ŵyl Flodau yn Eglwys Sant Barnabas, Llanymddyfri.

Yna, fe fydd y Dduges yn cynnal te parti, gydag adloniant gan Opera Ieuenctid Caerfyrddin, i blant o Hosbis Tŷ Hafan, Llwynywermod.

Gyda'r nos, fe fydd y Tywysog a'r Dduges yn cynnal noson o gerddoriaeth, gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn eu cartref yn Llwynywermod.