Casglu sbwriel Eryri gyda thechnoleg

Cyhoeddwyd
Dyfais
Disgrifiad o’r llun,
Y ddyfais GPS ar ben ffon casglu sbwriel

Mae elusen wedi dechrau defnyddio technoleg lloeren mewn ymgais i ymdopi gyda'r sbwriel sy'n cael ei adael ar lethrau yn Eryri.

Mae gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri yn defnyddio dyfeisiadau GPS tra'n casglu sbwriel yn y mynyddoedd.

Mae'r dyfeisiadau'n cynhyrchu cofnod o'r safle ble mae'r sbwriel wedi ei adael, ac mae hyn yn pen draw yn galluogi'r aelodau i edrych ar fap digidol o safleoedd ble mae'r sbwriel ar ei waethaf.

O ganlyniad, fe fydd yr aelodau'n gallu paratoi teithiau casglu sbwriel yn fwy effeithiol.

Dywedodd Owain Roberts, sy'n swyddog gyda Cymdeithas Eryri, wrth raglen Jason Mohammad ar BBC Radio Wales ddydd Llun: "Rydym hefyd yn ei ddefnyddio i ddarparu data i ni ein hunain er mwyn dangos y gwaith sydd wedi ei wneud yn barod.

"Mae'n ddefnyddiol i ddarparu cymhariaethau gyda blynyddoedd blaenorol, fel ein bod yn gallu edrych yn ôl a chymharu os yw'r sbwriel yn well neu'n waeth, ac i weld os oes ardaloedd newydd o sbwriel yn dangos ar y map neu beidio".

Disgrifiad o’r llun,
Gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn casglu sbwriel ar lethrau'r Wyddfa

Dyfais GPS

Mae'r ddyfais GPS yn ddarn bychan o blastig ar ben ffon gasglu sbwriel. Pob tro mae darn o sbwriel yn cael ei gasglu, mae botwm ar y ddyfais yn cael ei wasgu, ac mae hyn yn creu cofnod o'r lleoliad ble cafodd y sbwriel ei ddarganfod.

Mae'r gymdeithas wedi bod yn defnyddio'r dechnoleg ers ychydig dros flwyddyn.

Ychwanegodd Owain Thomas: "Pan rydych yn cymharu'r nifer o ymwelwyr sydd yn dod i Eryri o gymharu gydag ardaloedd mynyddig poblogaidd eraill yn y DU, mae maint yr ysbwriel yn eithaf isel.

"Mae hyn yn dangos fod y gwaith yr ydym ni ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ei wneud yn talu ar ei ganfed.

"Ond mae na rhai ardaloedd mewn lleoliadau cinio picnic poblogaidd lle gwelwch chi'r mwyafrif o'r sbwriel, ac mae'r gwynt yn ei chwythu o amgylch y mynydd o bryd i'w gilydd".

Mae Helen Pye, warden gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi croesawu'r datblygiad. Dywedodd: "Mae sbwriel yn gallu bod yn broblem mewn rhai ardaloedd. Rydym wedi dod o hyd i bethau mor amrywiol â phebyll ac offer barbiciw, i 60 Ewro mewn arian parod a hyn yn oed can Coke o'r 60au.