Cyhoeddi dathliadau Roald Dahl

  • Cyhoeddwyd
DahlFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Roald Dahl ei eni yng Nghaerdydd yn 1916

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu cyhoeddi i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth yr awdur plant Roald Dahl yn 2016.

Cafodd Dahl ei eni yng Nghaerdydd ac fe fydd y digwyddiadau'r flwyddyn nesaf yn dathlu ei fywyd a'i waith.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan Lywodraeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn yr Eglwys Norwyeg yn y brifddinas, lle y cafodd Roald Dahl ei fedyddio.

Yn ystod 2016, bydd dathliadau'n cynnwys 'Dinas yr Annisgwyl', sef perfformiadau ledled Caerdydd yn dathlu popeth sy'n gysylltiedig â Dahl, wedi'i gynhyrchu gan Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

'Dipyn o antur'

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau allanol gan Llenyddiaeth Cymru hefyd yn mynd â Roald Dahl a'i gymeriadau ar daith. Fe fydd gwaith Roald Dahl hefyd yn cael ei ddathlu drwy arddangosfa o luniau gan Quentin Blake.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Dylai dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016 fod yn dipyn o antur - yng ngeiriau Willy Wonka, 'Mae llawer o bethau gwych ar y gweill!

"Bydd canmlwyddiant Roald Dahl yn cael ei ddathlu ledled y byd mewn nifer o wahanol ffyrdd - o ryddhau addasiad Steven Spielberg o 'The BFG' ledled y byd, i ddathliadau blynyddol Diwrnod Roald Dahl ym mis Medi, a bydd Cymru'n chwarae rhan ganolog yn y dathliadau byd-eang i adeiladu ar lwyddiant cenedlaethol a rhyngwladol Gwyl 100 Dylan Thomas. Mewn ffordd, mae'r dathliadau'n cael eu trosglwyddo o Dylan i Dahl."

Disgrifiad o’r llun,
Yr Eglwys Norwyeg, Caerdydd

'Cynlluniau cyffrous'

Un o'r rhai i siarad yn y lansiad oedd Rheolwr-gyfarwyddwr Ystad Lenyddol Roald Dahl, ei ŵyr, Luke Kelly.

Dywedodd: "Mae'n wych clywed heddiw am yr holl gynlluniau cyffrous yng Nghaerdydd yn ogystal â ledled Cymru ar gyfer 2016. Byddai fy nhaid wedi bod yn falch iawn o'r gweithgarwch amrywiol yma, fel wyf innau."

Cafodd logo swyddogol 'Roald Dahl 100' ar ffurf baner ei dadorchuddio, ac fe fydd yn hedfan ar Ganolfan Gelfyddydau yr Eglwys Norwyeg yn 2016.

Bydd rhaglen ddwyieithog wedi ei pharatoi gan Llenyddiaeth Cymru, yn cynnwys llenyddiaeth, ysgrifennu creadigol a darllen, hefyd yn rhan o'r dathliadau.

Dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: "Mae plant ac oedolion ledled y byd yn caru Roald Dahl, ond nid yw nifer ohonynt yn ymwybodol iddo gael ei eni yng Nghaerdydd, a'i fod yn un ohonom ni.

"Yn 2016 rydym yn bwriadu dod â Dahl yn ôl i Gymru. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn gweithio gyda chymunedau, grwpiau ieuenctid, gwyliau, sefydliadau celf a busnesau ledled y wlad i sicrhau bod y Canmlwyddiant yn cael ei ddathlu ymhob man ac y gall pawb ei fwynhau."