Cylchdaith Cymru: Cludo dynes i ysbyty

  • Cyhoeddwyd
BeicioFfynhonnell y llun, Awyr Las
Disgrifiad o’r llun,
Taith feics o Ysbyty Glan Clwyd i Gaernarfon ddydd Sadwrn - un o weithgareddau'r Gylchdaith

Fe wnaeth dwy ddynes ddisgyn o gwch ar y Fenai bnawn dydd Sadwrn wrth ddilyn Her Cylchdaith Cymru, ac fe gafodd un ohonynt ei chludo i'r ysbyty.

Roedd y ddwy wedi bod yn gwirfoddoli gyda thaith Rhys Meirion o amgylch y wlad i ysgogi trafodaeth ar roi organau a chasglu arian elusenol.

Roedd y ddwy ddynes ar gwch oedd yn cludo teithwyr a gwirfoddolwyr o Borthaethwy ar gyfer dathliadau diwedd dydd y Gylchdaith yng Nghaernarfon pan aethant i drafferthion.

Roedd un o'r merched, Donna Kearsley, 55, ac o'r Rhyl, wedi derbyn trawsblaniad calon 13 mlynedd yn ôl, ac roedd wedi bod yn gwirfoddoli yn gynharach yn y dydd, gan gynnig diodydd i'r teithwyr ar y daith.

Anaf

Fe gafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd gŵr Mrs Kearsley, Mike Kearsley, wrth BBC Cymru Fyw: "Fe wnaeth Donna wlychu ac fe wnaeth anafu ei hysgwydd ond mae hi'n falch y gallai hyn godi proffil pwysigrwydd siarad am roi organau. Roedd hi ar y cwch achos bod teulu wedi cytuno i roi calon eu hanwylyd i rywun arall 13 mlynedd yn ôl.

"Mae hi'n gallu byw ei bywyd fel chi a fi. Fe gafodd hi ddiwrnod gwych ac fe fyddai wrth ei bodd yn dychwelyd i'r dŵr yn fuan. Rydym wedi bod drwy amseroedd can gwaith gwaeth pan gafodd Donna ei diagnosis cyntaf."

"Damwain fechan"

Dywedodd Phil Scott, cyfarwyddwr Synergy Yachting, y cwmni sy'n berchen ar y tri chwch 'Rib' oedd yn teithio i Gaernarfon ar y pryd: "Roedd y digwyddiad yn un syml - damwain fechan oedd hi. Pan wnaeth un cwch droi, fe ddisgynodd dau deithiwr allan, ond fe lwyddwyd i gael gafael arnyn nhw'n sydyn iawn. Cafodd un ei chludo i'r ysbyty.

"Roedden ni'n cludo cefnogwyr Her Cylchdaith Cymru ar y pryd, ac roedd y gwaith yn elusennol ac yn ddi-dâl. Roedden ni'n rhan o ddigwyddiad o bwys sylweddol ond fe gafodd y digwyddiad ei ddelio ag o yn sydyn iawn".

Dywedodd Kirsty Thomson, pennaeth codi arian elusen Awyr Las, sy'n derbyn rhan o'r arian fydd yn cael ei godi gan Her y Gylchdaith: "Roedd Donna wedi bod yn gwirfoddoli yn ystod y dydd. Roedd hi ar y cwch ac fe wnaeth hi ddisgyn oddi arni. Roedd yr hyn a ddigwyddodd yn ffliwc.

"Mae hi mewn hwyliau da iawn. Fe wnaeth hi wlychu, ond heblaw am hyn mae hi'n gwneud yn dda iawn. Fe gafodd ei chludo i'r ysbyty ac roedd dau feddyg ar fwrdd y cwch oedd yn rhan o dîm Her Cylchdaith Cymru.

Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Codi arian ac ymwybyddiaeth fel rhan o ddigwyddiadau Her Cylchdaith Cymru