BBC Cymru Fyw

Canlyniadau dydd Sadwrn 1 Awst / Results for Saturday 1 August

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 1 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 1August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth rhif 14) / Brass Bands Section 4 (Competition number 14)

media captionBandiau Pres Dosbarth 4 (14) / Brass Bands Section 4 (14)

1. Seindorf Arian yr Oakeley

2. Band Ynyshir

3. Band Porthaethwy

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

media captionBandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Band Tref Rhydaman

2. Band Ynyshir

3. Band Awyrlu Sain Tathan

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)/ Mixed Choir with over 45 members (26)

media captionCôr Cymysg dros 45 mewn nifer (26) / Mixed Choir with over 45 members (26)

1. Côr Llanddarog a'r Cylch

2. Côr y Gleision

3. Côr Godre'r Garth

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

media captionBandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Band Pres Ebbw Valley

2. Seindorf Arian Deiniolen

3. Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Gruffydd)

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd (101) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

media captionDawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dros 12 oed (101) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 yrs (101)

1. Charlie Lindsay - Ponciau, Wrecsam

2. Rosanna Talco - Aberystwyth, Ceredigion

3. Oliver Swinger - Ponciau, Wrecsam

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

media captionDawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

1. Lowri a Jodie - Llanerch-y-Medd, Ynys Môn

2. Charlie ac Oliver - Ponciau, Wrecsam

3. Catrin a Leoni - Ponciau, Wrecsam

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / The Gold Medal for Fine Arts

Glyn Baines

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / The Gold Medal for Craft and Design

Rhian Haf

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / The Gold Medal for Architecture

Loyn & Co

Unawd ar unrhyw offeryn acwstig (9) / Solo on any acoustic instrument (9)

1. Math Roberts

2. Eleri Mills

3. Cerys Havana Hickman

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Pynciau Cysylltiedig