Canlyniadau dydd Sul 2 Awst / Results for Sunday 2 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sul 2 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Sunday 2August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (Cystadleuaeth rhif 11) / Brass Bands Championship/Section 1 (Competition number 11)

Disgrifiad,

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (11) / Brass Bands Championship/Section 1 (11)

1. Band Pres Porth Tywyn

2. Seindorf Llanrug

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

Disgrifiad,

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Llyr Ifan Eurig - Aberystwyth, Ceredigion

2. Ynyr Lewis Rogers - Rhuthun, Sir Ddinbych

3. Lwsi Roberts - Meifod, Powys

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

Disgrifiad,

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Osian Trefor Hughes - Deiniolen, Gwynedd

2. Gwenan Mars Lloyd - Llanynys, Sir Ddinbych

3. Cadi Gwen Williams - Aberystwyth, Ceredigion

Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol (99) / Solo Creative/Modern Dance (99)

Disgrifiad,

Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol (99) / Solo Creative/Modern Dance (99)

1. Lois Glain Postle - Caergybi, Ynys Môn

2. Eurgain Sara Lloyd - Gwalchmai, Ynys Môn

3. Freya Murray - Sir Ddinbych

Dawns Greadigol/Cyfoes i Grŵp (100) / Group Creative/Modern Dance (100)

Disgrifiad,

Dawns Greadigol/Cyfoes i Grwp (100) / Group Creative/Modern Dance (100)

1. Grŵp Adran Amlwch

2. Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Côr hyd at 35 o leisiau (25) / Choir with up to 35 members (25)

Disgrifiad,

Côr hyd at 35 o leisiau (25) / Choir with up to 35 members (25)

1. Hogia Llanbobman - Ynys Môn

2. Côr Sbarc - Caernarfon, Gwynedd

3. Côr Dyffryn Dyfi - Machynlleth, Powys

Llefaru Unigol dan 12 oed (142) / Solo Recitation under 12 yrs (142)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol dan 12 oed (142) / Solo Recitation under 12 yrs (142)

1. Eban Siôn Pari - Pwllheli, Gwynedd

2. Llyr Ifan Eirug - Aberystwyth, Ceredigion

3. Zara Evans - Tregaron, Ceredigion

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

Disgrifiad,

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

1. Lili Beth Mohammad - Caerdydd

2. Lwsi Roberts - Meifod, Powys

3. Zara Evans - Tregaron, Ceredigion

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

Disgrifiad,

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grwp (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

1. Sothach - Angylion Kelly - Caernarfon, Gwynedd

2. Perlau - Amlwch, Ynys Môn

3. Grŵp Cerddorion - Aberystwyth, Ceredigion

O'r Pagoda / From the Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (80) / Harp solo under 16 yrs (80)

1. Aisha Palmer

2. Jasmine Lewis

3. Hannah Megan Griffiths

Unawd Llinynnau dan 16 oed (77) / Strings solo under 16 yrs (77)

1. Rhys Wynn Newton

Unawd Piano dan 16 oed (78) / Piano solo under 16 yrs (78)

1. Julian Gonzales

2. Tomos Boyles

3. Bill Atkins

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (79) / Brass solo under 16 yrs (79)

1. Owain Llestyn Thomas

2. Deio Llyr

3. Gabriel Tranmer