Canlyniadau dydd Llun 3 Awst / Results for Monday 3 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Llun 3 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 3August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Disgrifiad,

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Manon Rhys

Llefaru Unigol 12-16 oed (Rhif cystadleuaeth 141) / Solo Recitation 12-16 yrs (Competition number 141)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol 12-16 oed (141) / Solo Recitation 12-16 yrs (141)

1. Cai Fôn Davies

2. Leisa Gwenllian

3. Anest Non Eirug

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

Disgrifiad,

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

1. Llio Meirion

2. Nia Ceris Lloyd

3. Modlen Alun

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

Disgrifiad,

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23) 1. Modlen Alun 2. Llio Meirion 3. Elwyn Siôn Williams

1. Modlen Alun

2. Llio Meirion

3. Elwyn Siôn Williams

Deialog (112) / Dialogue (112)

Disgrifiad,

Deialog (112) / Dialogue (112)

1. Rebecca ac Aron

2. Aled a Carwyn

3. Sian Parry a Sian Edwards

Deuawd Offerynnol Agored (62) / Instrumental Duet - Open (62)

Disgrifiad,

Deuawd Offerynnol Agored (62) / Instrumental Duet - Open (62)

1. Math Roberts a Gwenno Morgan

2. Jonathan a Lowri

3. Tom Howells a Carys Gittins

Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

Disgrifiad,

Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

1. Glesni Rhys Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Elan Catrin Parry

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58) / Boys' Solo 12-16 yrs (58)

Disgrifiad,

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58) / Boys' Solo 12-16 yrs (58)

1. Owain Rowlands

2. Tegid Goodman-Jones

3. Dafydd Cernyw Jones

Monolog i rai 12-16 oed (145) / Monologue 12-16 yrs (145)

Disgrifiad,

Monolog i rai 12-16 oed (145) / Monologue 12-16 yrs (145)

1. Ela Siôn Pari

2. Cai Fôn Davies

3. Anest Non Eirug

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (10) / Instrumental or instrumental and vocal group (10)

Disgrifiad,

Grwp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (10) / Instrumental or instrumental and vocal group (10)

1. Nantgarw

2. Sesiynwyr Caerdydd

3. Tannau Llangadfan

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Disgrifiad,

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Owain Llestyn Thomas

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (144) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (144)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (144) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (144)

1. Nia Ceris Lloyd

2. Sara-Louise Davies

3. Cai Fôn Davies

O'r Pagoda / From the Pagoda

Cystadleuaeth cyfeilio ar y piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (60) / Accompanying on the piano (60)

1. Christopher Langworthy