Canlyniadau dydd Mawrth 4 Awst / Results for Tuesday 4 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd 4 Mawrth Awst a chlipiau fideo o'r cystadlaethau.

All the results from Tuesday 4 August and video clips of the competitions.

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Disgrifiad,

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Mari Lisa

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (Rhif cystadleuaeth 56) / Boys' Solo 16-19 yrs (Competition number 56)

Disgrifiad,

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56) / Boys' Solo 16-19 yrs (56)

1. Rhydian Jenkins

2. Dafydd Allen

3. Dafydd Wyn Jones

Unawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)

Disgrifiad,

Unawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)

1. Mared Elin Williams

2. Celyn Llwyd Cartwright

3. Lowri Megan Edwards

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)

Disgrifiad,

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Aelwyd Chwilog

Llefaru Unigol 16-19 oed (140) / Solo Recitation 16-19 yrs (140)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol 16-19 oed (140) / Solo Recitation 16-19 yrs (140)

1. Celyn Llwyd Cartwright

2. Sioned Haf Thomas

3. Ciarán Tomos Eynon

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

Disgrifiad,

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

1. Côr Hen Nodiant

2. Cantorion Porth-yr-Aur

3. Lleisiau Hafren

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)

Disgrifiad,

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)

1. Brethyn Cartref

2. Parti Dyffryn Clwyd

3. Parti Aelwyd Penllyn

3. Aelwyd Chwilog

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

Disgrifiad,

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

1. Rhydian Jenkins

2. Mared Elin Williams

3. Celyn Llwyd Cartwright

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

Disgrifiad,

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

1. Rhydian Jenkins

2. Celyn Llwyd Cartwright

3. Ruth Erin Roberts

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation through words, songs and dance (8)

Disgrifiad,

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation through words, songs and dance (8)

1. Aelwyd Chwilog

2. Côr Aelwyd yr Ynys

Unawd Lieder/Cân Gelf 19-25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo 19-25 yrs (47)

Disgrifiad,

Unawd Lieder/Cân Gelf 19-25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo 19-25 yrs (47)

1. Rhodri Prys Jones

2. Steffan Rhys Hughes

3. Ellen Williams

3. Robert Lewis

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)

1. Nest Jenkins

2. Steffan Rhys Hughes

3. Mared Fflur Harries

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio 19-25 yrs (46)

Disgrifiad,

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio 19-25 yrs (46)

1. Robert Lewis

2. Ellen Williams

3. Ben Smith

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)

Disgrifiad,

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)

1. Gwynne Jones

2. Olwen Jones

3. Alun Jones

O'r Pagoda / From the Pagoda

Unawd Chwythbrennau 16-19oed (70) / Woodwind solo 16-19 yrs (70)

1. Lleucu Parri

2. Elen Carys Morgan-Williams

3. Luned Bedwyr

Unawd Llinynnau 16-19 oed (71) / Strings solo 16-19 yrs (71)

1. Mabon Jones

Unawd Piano 16-19 oed (72) / Piano solo 16-19 yrs (72)

1. Math Roberts

2. Gwenno Morgan

3. Elain Rhys Jones

Unawd Offerynnau Pres 16-19 oed (73) / Brass solo 16-19 yrs (73)

1. Merin Lleu Caradog Rhyd

Unawd Telyn 16-19 oed (74) / Harp solo 16-19 yrs (74)

1. Mared Pugh-Evans

2. Nest Jenkins

3. Mared Browning