BBC Cymru Fyw

Canlyniadau dydd Mawrth 4 Awst / Results for Tuesday 4 August

Published
Holl ganlyniadau dydd 4 Mawrth Awst a chlipiau fideo o'r cystadlaethau.
All the results from Tuesday 4 August and video clips of the competitions.
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize
media captionGwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize
Mari Lisa
Unawd i Fechgyn 16-19 oed (Rhif cystadleuaeth 56) / Boys' Solo 16-19 yrs (Competition number 56)
media captionUnawd i Fechgyn 16-19 oed (56) / Boys' Solo 16-19 yrs (56)
1. Rhydian Jenkins
2. Dafydd Allen
3. Dafydd Wyn Jones
Unawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)
media captionUnawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)
1. Mared Elin Williams
2. Celyn Llwyd Cartwright
3. Lowri Megan Edwards
Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)
media captionParti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)
1. Parti Dyffryn Clwyd
2. Aelwyd Chwilog
Llefaru Unigol 16-19 oed (140) / Solo Recitation 16-19 yrs (140)
media captionLlefaru Unigol 16-19 oed (140) / Solo Recitation 16-19 yrs (140)
1. Celyn Llwyd Cartwright
2. Sioned Haf Thomas
3. Ciarán Tomos Eynon
Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)
media captionCôr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)
1. Côr Hen Nodiant
2. Cantorion Porth-yr-Aur
3. Lleisiau Hafren
Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)
media captionParti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)
1. Brethyn Cartref
2. Parti Dyffryn Clwyd
3. Parti Aelwyd Penllyn
3. Aelwyd Chwilog
Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)
media captionUnawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)
1. Rhydian Jenkins
2. Mared Elin Williams
3. Celyn Llwyd Cartwright
Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)
media captionUnawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)
1. Rhydian Jenkins
2. Celyn Llwyd Cartwright
3. Ruth Erin Roberts
Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation through words, songs and dance (8)
media captionCyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation through words, songs and dance (8)
1. Aelwyd Chwilog
2. Côr Aelwyd yr Ynys
Unawd Lieder/Cân Gelf 19-25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo 19-25 yrs (47)
media captionUnawd Lieder/Cân Gelf 19-25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo 19-25 yrs (47)
1. Rhodri Prys Jones
2. Steffan Rhys Hughes
3. Ellen Williams
3. Robert Lewis
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)
media captionLlefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)
1. Nest Jenkins
2. Steffan Rhys Hughes
3. Mared Fflur Harries
Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio 19-25 yrs (46)
media captionUnawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio 19-25 yrs (46)
1. Robert Lewis
2. Ellen Williams
3. Ben Smith
Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)
media captionCanu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)
1. Gwynne Jones
2. Olwen Jones
3. Alun Jones
Unawd Chwythbrennau 16-19oed (70) / Woodwind solo 16-19 yrs (70)
1. Lleucu Parri
2. Elen Carys Morgan-Williams
3. Luned Bedwyr
Unawd Llinynnau 16-19 oed (71) / Strings solo 16-19 yrs (71)
1. Mabon Jones
Unawd Piano 16-19 oed (72) / Piano solo 16-19 yrs (72)
1. Math Roberts
2. Gwenno Morgan
3. Elain Rhys Jones
Unawd Offerynnau Pres 16-19 oed (73) / Brass solo 16-19 yrs (73)
1. Merin Lleu Caradog Rhyd
Unawd Telyn 16-19 oed (74) / Harp solo 16-19 yrs (74)
1. Mared Pugh-Evans
2. Nest Jenkins
3. Mared Browning
Canlyniadau'r wythnos / The week's results