BBC Cymru Fyw

Canlyniadau dydd Mercher 5 Awst / Results for Wednesday 5 August

Published
Holl ganlyniadau dydd Mercher 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.
All the results from Wednesday 5August and clips of the competitions.
Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony
media captionSeremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony
Tony Bianchi
Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (Cystadleuaeth rhif 69) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (Competition number 69)
media captionRhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (69) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (69)
Math Roberts - Cwm-y-Glo, Caernarfon, Gwynedd
Unawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo 19-25 yrs (48)
media captionUnawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo 19-25 yrs (48)
1. Ellen Williams - Y Bontfaen, Bro Morgannwg
2. Gethin Lewis - Llundain
3. Steffan Rhys Hughes - Llangwyfan, Dinbych, Sir Dinbych
Unawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo 19-25 yrs (45)
media captionUnawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo 19-25 yrs (45)
1. Gethin Lewis - Llundain
2. Robert Lewis - Llanfyllin, Powys
3. Ellen Williams - Y Bontfaen, Bro Morgannwg
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (97)
media captionDawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97)
1. Cadi Evans - Trelech, Caerfyrddin
2. Lois Glain Postle - Bodedern, Ynys Môn
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)
media captionDawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)
1. Osian Gruffydd - Pontypridd
2. Daniel Calan Jones - Creigiau, Caerdydd
3. Elwyn Siôn Williams - Caerdydd
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (175) / Dramatic conversation 12-16 yrs for 2 or more (175)
media captionCymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (175)
1. Mali Elwy a Beca Williams
2. Dafydd Cernyw ac Owain John
3. Elain Wyn a Lloyd Davies
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)
media captionDawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)
1. Trystan Gruffydd - Pontypridd
2. Carwyn Jones - Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
3. Ilan Vaughan Jones - Tudweiliog
Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)
media captionDawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)
1. Cerian Phillips - Caerfyrddin
2. Enlli Parri - Caerdydd
3. Mared Evans - Talog
4. Lleucu Parri - Caerdydd
Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)
media captionDeuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)
1. Rhydian a Steffan - Maesteg a Pentre Berw, Ynys Môn
2. Ruth Erin a Celyn Llwyd - Henllan a Dinbych
3. Gwen a Siriol - Llanfair T.H ac Abergele
Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)
media captionPerfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)
1. Dafydd Wyn Jones - Llanrhaeadr, Dinbych, Sir Ddinbych
2. Mared Elin Williams - Llanfair T.H, Abergele
3. Rhydian Jenkins - Maesteg, Morgannwg
4. Nansi Rhys Adams - Caerdydd
Llefaru Unigol 19-25 oed (139) / Solo Recitation 19-25 yrs (139)
media captionLlefaru Unigol 19-25 oed (139) / Solo Recitation 19-25 yrs (139)
1. Steffan Rhys Hughes - Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych
2. Rhian Davies - Pencader, Sir Gaerfyrddin
3. Megan Llyn - Sarn, Pwllheli, Gwynedd
Canlyniadau nos Fercher Awst 5 / Wednesday evening 5 August's results