Canlyniadau dydd Mercher 5 Awst / Results for Wednesday 5 August

Holl ganlyniadau dydd Mercher 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday 5August and clips of the competitions.

Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Tony Bianchi

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (Cystadleuaeth rhif 69) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (Competition number 69)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (69) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (69)

Math Roberts - Cwm-y-Glo, Caernarfon, Gwynedd

Unawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo 19-25 yrs (48)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo 19-25 yrs (48)

1. Ellen Williams - Y Bontfaen, Bro Morgannwg

2. Gethin Lewis - Llundain

3. Steffan Rhys Hughes - Llangwyfan, Dinbych, Sir Dinbych

Unawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo 19-25 yrs (45)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo 19-25 yrs (45)

1. Gethin Lewis - Llundain

2. Robert Lewis - Llanfyllin, Powys

3. Ellen Williams - Y Bontfaen, Bro Morgannwg

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (97)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97)

1. Cadi Evans - Trelech, Caerfyrddin

2. Lois Glain Postle - Bodedern, Ynys Môn

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (96) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

1. Osian Gruffydd - Pontypridd

2. Daniel Calan Jones - Creigiau, Caerdydd

3. Elwyn Siôn Williams - Caerdydd

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (175) / Dramatic conversation 12-16 yrs for 2 or more (175)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (175)

1. Mali Elwy a Beca Williams

2. Dafydd Cernyw ac Owain John

3. Elain Wyn a Lloyd Davies

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

1. Trystan Gruffydd - Pontypridd

2. Carwyn Jones - Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

3. Ilan Vaughan Jones - Tudweiliog

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

1. Cerian Phillips - Caerfyrddin

2. Enlli Parri - Caerdydd

3. Mared Evans - Talog

4. Lleucu Parri - Caerdydd

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

1. Rhydian a Steffan - Maesteg a Pentre Berw, Ynys Môn

2. Ruth Erin a Celyn Llwyd - Henllan a Dinbych

3. Gwen a Siriol - Llanfair T.H ac Abergele

Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)

1. Dafydd Wyn Jones - Llanrhaeadr, Dinbych, Sir Ddinbych

2. Mared Elin Williams - Llanfair T.H, Abergele

3. Rhydian Jenkins - Maesteg, Morgannwg

4. Nansi Rhys Adams - Caerdydd

Llefaru Unigol 19-25 oed (139) / Solo Recitation 19-25 yrs (139)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol 19-25 oed (139) / Solo Recitation 19-25 yrs (139)

1. Steffan Rhys Hughes - Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych

2. Rhian Davies - Pencader, Sir Gaerfyrddin

3. Megan Llyn - Sarn, Pwllheli, Gwynedd

Canlyniadau nos Fercher Awst 5 / Wednesday evening 5 August's results

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau cyfansoddi'r wythnos / The week's composition results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D and the Tŷ Gwerin