Canlyniadau dydd Iau 6 Awst / Results for Thursday 6 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Iau 6 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 6August and clips of the competitions.

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Disgrifiad,
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Wyn Mason

Llefaru Unigol Agored (Rhif cystadleuaeth 140) / Open Solo Recitation (Competition number 140)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol Agored (140) / Open Solo Recitation (140)

1. Anni Llyn - Sarn, Pwllheli, Gwynedd

2. Meinir Lloyd Jones - Glaspwll, Machynlleth, Powys

3. Lowri Mai Daniel - Caerydd

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Gari Bevan

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Mel Williams

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

Disgrifiad,
Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Ffion a Guto - Llangernyw, Abergele, Sir Conwy

2. Elen a Ffion - Abertawe ac Eisteddfa Gurrig

3. Steffan a Mared - Llangwyfan a Dinbych

Unawd Contralto dros 25 oed (37) / Contralto Solo over 25 yrs (37)

Disgrifiad,
Unawd Contralto dros 25 oed (37) / Contralto Solo over 25 yrs (37)

1. Ffion Hâf - Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

2. Rachel Moras - Abertawe

Unawd Soprano dros 25 oed (35) / Soprano Solo over 25 yrs (35)

Disgrifiad,
Unawd Soprano dros 25 oed (35) / Soprano Solo over 25 yrs (35)

1. Carly Marie Owen - Pentre Berw, Ynys Môn

2. Kate Griffiths - Bryn Saith Marchog, Corwen, Sir Ddinbych

3. Ann Peters Jones - Bodedern, Caergybi, Ynys Môn

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

Disgrifiad,
Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

1. Efan Williams - Lledrod, Aberystwyth, Ceredigion

2. Steffan Prys Roberts - Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd

3. Robert Jenkins - Aberteifi, Ceredigion

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (96)

Disgrifiad,
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (96)

1. Daniel ac Osian - Caerdydd a Phontypridd

2. Cerian, Enlli, Lleucu a Lleucu - Caerfyrddin a Chaerdydd

3. Carwyn, Ilan ac Elis - Tudweiliog ac Aberdaron

4. Pedwarawd Talog - Talog

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

Disgrifiad,
Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

1. Lleisiau Mignedd - Llanwnda, Gwynedd

2. Harmoni - Gaerwen, Ynys Môn

3. Côr Merched Canna - Caerdydd

Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)

Robert Lewis - Llanfyllin, Powys

Grŵp Canu (115) / Singing Group (115)

Disgrifiad,
Grwp Canu (115) / Singing Group (115)

1. Criw Bangor

2. Côr DAW

3. Côr Dysgwyr Ceredigion

Llefaru Unigol dros 16 oed (119) / Solo Recitation over 16 yrs (119)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol dros 16 oed (119) / Solo Recitation over 16 yrs (119)

1. Jean Bragg

2. David Owen

3. Helen Evans

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18) / Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

Disgrifiad,
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Pedwarawd Cennin

2. Pedwarawd Llangwyfan

3. Celyn, Ruth a Siriol

Canlyniadau'r Pagoda a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda and the Tŷ Gwerin

Unawd Telyn dros 19 oed (68) / Harp solo over 19 yrs (68)

1. Glain Dafydd

2. Manon Browning

3. Chloe Roberts

Unawd Offerynnau Pres dros 19 oed (67) / Brass solo over 19 yrs (67)

1. Huw Evans

Unawd Llinynnau dros 19 oed (65) / Strings solo over 19 yrs (65)

1. Lowri Preston

Unawd Chwybrennau dros 19 oed (64) / Woodwind solo over 19 yrs (64)

1. Tom Howells

2. Epsie Thompson

3. Carys Griffiths

Cân (117) / Song (117)

1. Eris Culpepper

2. Deborah MacIntyre

3. Hilary Davies

Unigolyn: Dweud eich barn ar bwnc cyfoes/personol (119) / Giving your opinion on a contemporary/personal subject (119)

1. Miriam Maria Collard

2. Eris Culpepper

3. Stuart Stanton

Sgets (120) / Sketch (120)

1. Parti Cilgwri

2. Grŵp Tŷ Pendref, Yr Wyddgrug

3. Grŵp Mynediad Llanfair