Canlyniadau Gwener 7 Awst / Results for Friday 7 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Gwener 7 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd.

All the results from Friday 7August, with clips of the competitions and the day's main ceremony.

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Disgrifiad,
Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Hywel Griffiths

Unawd Bas dros 25 oed (Rhif cystadleuaeth 40) / Bass Solo over 25 (Competition number 40)

Disgrifiad,
Unawd Bas dros 25 oed (40) / Bass Solo over 25 (40)

1. Glynn Morris

2. Robert Wyn Roberts

3. Kees Huysmans

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36) / Mezzo Soprano Solo over 25 yrs (36)

Disgrifiad,
Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36) / Mezzo Soprano Solo over 25 yrs (36)

1. Carys Griffiths Jones

2. Nia Eleri Hughes

3. Jennifer Parry

Unawd Bariton dros 25 oed (39) / Baritone Solo over 25 yrs (39)

Disgrifiad,
Unawd Bariton dros 25 oed (39) / Baritone Solo over 25 yrs (39)

1. Seimon Menai

2. Trystan Francis

3. Erfyl Tomos Jones

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (135) / Recitation Party with up to 16 voices (135)

Disgrifiad,
Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (135) / Recitation Party with up to 16 voices (135)

1. Lleisiau Hyddgen

2. Mamau Genod Llŷn

3. Parti'r Ffrwd

3. Merched Madyn

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song Choir over 20 members (1)

Disgrifiad,
Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song Choir over 20 members (1)

1. Lleisiau'r Nant

2. Côr Eifionydd

3. Côr y Coridor

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed - Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (63) / Instrumental Blue Riband over 19 yrs old - Peggy and Maldwyn Hughes Fund Scholarship (63)

Disgrifiad,
Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed - Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (63) / Instrumental Blue Riband over 19 yrs old - Peggy and Maldwyn Hughes Fund Scholarship (63)

Jâms Coleman

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

Disgrifiad,
Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

1. Lleisiau'r Nant

2. Côr Merched Llangwm

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) / Welsh National Folk Dance Society Prize (89)

Disgrifiad,
Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) / Welsh National Folk Dance Society Prize (89)

1. Dawnswyr Talog

2. Clwb Ffermwyr Ifanc Capel Iwan

3. Dawnswyr Môn