Galw am reolau i amddiffyn ffermwyr rhag benthyciadau

  • Cyhoeddwyd
Teulu Mary Williams ar fferm RhwngddwyafonFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mary Williams a'i theulu eu dadfeddiannu o'u fferm yn Eryri fis diwethaf

Mae angen newid rheolau benthyca arian er mwyn sicrhau nad oes rhagor o ffermwyr yn colli eu cartrefi a'u ffermydd, yn ôl aelod seneddol Cymreig.

Tra bod canllawiau llym ar gwmnïau sy'n benthyg arian i unigolion, nid yw benthyciadau dros £25,000 i fusnesau yn cael ei rheoleiddio.

Mae Aelod Seneddol Maldwyn, Glyn Davies, yn credu bod angen trafodaeth yn Nhŷ'r Cyffredin ar y sefyllfa.

Dywedodd llywodraeth y DU byddai'n rhaid profi bod gwir angen newid y rheolau cyn ystyried cyflwyno deddfwriaeth.

Ond dywedodd Mr Davies: "Fe wn i am sawl ffermwr yn Sir Drefaldwyn sydd wedi cael eu hannog i fenthyg arian, ac yn benthyg rhagor o arian i helpu gyda'r benthyciad ac yn mynd i ddyled fawr sy'n golygu bod rhaid gwerthu'r fferm.

"Mae hyn yn annerbyniol. Dyle hyn ddim digwydd."

'Torri calon'

Dywedodd llefarydd ar ran y trysorlys: "Mae'r llywodraeth yn ceisio cael cydbwysedd cywir rhwng diogelu unigolion a busnesau rhag camdriniaeth ac osgoi rheoleiddio sy'n faich ar fenthycwyr a fyddai'n arwain at ragor o gost i fusnesau.

"Dyna pam bod y llywodraeth wedi creu rheolydd llym, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, a rhoi pwerau cryf i reoleiddio pob benthyciad i unigolion, a benthyciadau o lai na £25,000 i'r busnesau lleiaf."

Un sydd wedi colli fferm o dan y fath amgylchiadau ydi'r teulu Williams o Gwm Pennant yng Ngwynedd.

Aeth Alun a Mary Williams i drafferthion ariannol ar ôl cael benthyciad tymor byr drud gyda chwmni ariannol oedd yn arbenigo mewn cynnig benthyciadau i ffermwyr - cwmni o'r enw UK Acorn Finance.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Methodd Mary Williams yn ei hymgais i apelio yn erbyn y dyfarniad i golli'r fferm

Fe dderbyniodd y teulu fenthyciad o £1.2m yn 2011. Erbyn mis Mawrth eleni, roedd y swm wedi cynyddu i £3.1m.

Fis diwethaf, bu'n rhaid i'r teulu symud o fferm Rhwngddwyafon yng nghanol Eryri ar ôl i'r cwmni hawlio'r fferm fel ad-daliad.

"Dwi'n teimlo fel fy mod wedi cael fy nharo gan ordd," meddai Mary Williams.

"Mae'n teimlo fel gwastraff o fywyd. Mi nes i roi popeth i mewn i'r fferm, tydw i ddim yn gwybod dim arall.

"Mae'r hyn mae'r bobl yma yn gwneud i ni yn torri ein calonnau."

Mi fydd rhaglen Week In, Week Out ar BBC 1 Cymru yn rhoi sylw i achos Mary Williams nos Fawrth, 7 Gorffennaf am 22:35