Tân mewn swyddfa : Ymchwiliad ar droed

  • Cyhoeddwyd
Tan mewn siop ym Mhontypridd

Fe gafodd 45 o ddiffoddwyr tân eu galw i Stryd y Felin ym Mhontypridd nos Lun, wedi i dân gynnau mewn swyddfa bost a siop wyliau yno.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 18.00.

Doedd neb wedi'u hanafu, ond mae 'na ddifrod sylweddol i lawr gwaelod yr adeilad.

Mae swyddogion yn dal i fod yno fore Mawrth ac mae 'na ymchwiliad ar droed i ganfod achos y tân.