Jess yn datgelu'r cyfan

  • Cyhoeddwyd
Jess DaviesFfynhonnell y llun, S4C

Mae Jess Davies o Aberystwyth a bellach yn gweithio fel un o brif fodelau bronnoeth Prydain, gan fodelu i amryw o gylchgronau dynion.

Hi yw testun y rhaglen ddogfen 'Jess y Model a Tudalen Tri' sydd ar S4C ym mis Gorffennaf.

Cafodd Cymru Fyw gyfle i gael sgwrs gyda hi ynglŷn â'i gyrfa ac agwedd eraill tuag at ei gyrfa:

Pryd a sut ddechreuais di weithio fel model?

Dechreuais i fodelu ar ôl cymryd rhan ym mhasiant Miss Wales. Ges i asiant lawr yn Llundain wedyn ac fe ddatblygodd popeth ar ôl hynny.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Teimla Jess yn lwcus iawn fod ganddi deulu a ffrindiau sydd mor gefnogol o'i gyrfa

Beth oedd dy deulu a dy ffrindiau yn meddwl pan nes di ddechrau - achosodd o unrhyw broblemau?

Fi'n lwcus bod fy nheulu a ffrindiau yn gefnogol iawn o fy ngwaith. Maen nhw'n prynu'r cylchgronau er mwyn cadw i fyny 'da'r gwaith a'r photoshoots ac yn dilyn fy ngyrfa ar Twitter a Instagram.

Mae rhai pobl yn credu ei fod yn wrth-ffeministaidd iawn i fodelu yn fronnoeth - beth yw d'ymateb di iddyn nhw?

Mae gan bawb ei farn ei hun, ond sai'n credu bod unrhyw waith yn gwneud rhywun yn wrth-ffeministaidd.

Mae ffeministiaeth i gyd am gydraddoldeb i bawb - i gael y dewis i wneud beth hoffech chi fel swydd, gyda'ch corff a'ch bywyd heb i chi gael eich beirniadu. Os wyt ti'n credu mewn cydraddoldeb, rwyt ti'n ffeminist.

Rwyt ti wedi astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Morgannwg, ac wedi ysgrifennu traethawd hir ar rywioli merched yn y cyfryngau. Sut wyt ti wedi rhannu dy amser rhwng dy yrfa fel model a dy waith coleg?

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae gyrfa Jess yn mynd o nerth i nerth ac mae ganddi ffans ar draws y byd

Roedd hi'n anodd rhannu fy amser rhwng modelu a'r brifysgol. Weithiau roedd rhaid i fi droi lawr swyddi modelu achos roedd gen i draethodau i'w gwneud, ond mae e yn bosibl.

Wyt ti'n meddwl fod gan y swydd 'stigma' negyddol y dyddiau yma? Sut fyddi di'n ymdopi â hwnnw yn y dyfodol?

Fel popeth, mae 'na stereoteip a stigma ynghlwm. Mae lot o bobl yn meddwl bod merched sy'n modelu yn fronnoeth yn dwp.

Dwi wedi cael fy ngalw'n llawer o bethau ers i fi ddechrau swydd modelu - ond mae gen i radd o'r brifysgol felly alla i ddim bod mor dwp â hynny!

Beth fyddai dy ymateb di petai dy ferch di, mewn blynyddoedd i ddod, eisiau gwneud yr un peth?

Bydden i'n gefnogol os byddai fy mhlentyn i eisiau modelu. Mae 'na lawer o bethau cadarnhaol am y swydd.

Fi'n teimlo'n fwy hapus ac yn hyderus nawr ac yn cael gweld llefydd cyffrous ar draws y byd bydden i byth wedi gallu gweld fel arall, a chael cwrdd â phobl bydda i'n galw'n ffrindiau am byth.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae ganddi ddyfodol disglair iawn o'i blaen ac yn ystyried symud i LA yn fuan i barhau â'i gyrfa

'Jess y Model a Tudalen Tri', S4C, nos Fawrth 14 Gorffennaf, 21.30