Penodi Martyn Phillips yn brif weithredwr Undeb Rygbi Cymru

Martyn Phillips gyda cadeirydd Undeb Rygbi Cymru Gareth Davies Image copyright Gareth Everett
Image caption Martyn Phillips gyda chadeirydd Undeb Rygbi Cymru Gareth Davies

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi penodi Martyn Phillips yn brif weithredwr newydd i olynu Roger Lewis,

Mi fydd Phillips yn cychwyn yn yr hydref pan fydd ei ragflaenydd yn rhoi'r gorau i'r swydd, ar ôl naw mlynedd wrth y llyw, er mwyn fod yn gadeirydd Maes Awyr Caerdydd.

Mae gan Phillips, aeth i'r ysgol yn Abergwaun ac yna i'r coleg yng Nghaerdydd, brofiad helaeth o fyd busnes, ac fe chwaraeodd rygbi i dîm Cymru dan 15.

Roedd yn brif weithredwr y gwerthwr nwyddau B&Q o 2011-2013, ar ôl gweithio i'r cwmni mewn sawl rôl wahanol ers 2005.

'Gwireddu potensial'

Ar hyn o bryd, mae o'n gweithio i Leading Edge, cwmni sy'n cynnig cefnogaeth amrywiol i fusnesau.

"Er nad ydw i'n cychwyn tan yr hydref, mae'r gwaith yn cychwyn nawr," meddai. "Mi fyddai'n defnyddio'r haf er mwyn cyfarfod pobl allweddol er mwyn gallu cychwyn ar y gwaith pwysig yn syth.

"Dwi'n credu'n gryf mewn creu perthynas a datblygu pobl i wireddu eu potensial ac rydw i'n gwybod bod 'na bobl llawn angerdd ac egni yn gweithio I Undeb Rygbi Cymru sydd wedi cyflawni cryn lwyddiant yn barod."

Bydd Phillips yn cymryd yr awenau gyda'r Undeb oddi wrth ragflaenydd sydd wedi bod yn y swydd ers 2006 ac wedi helpu lleihau'r ddyled ar Stadiwm y Mileniwm a chodi incwm.

Image caption Mae Roger Lewis wedi bod yn y swydd ers 2006

Mae canlyniadau Cymru ar y cae hefyd wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwald dair gwaith (2008, 2012 a 2013) a chyrraedd rownd derfynol Cwpan y Byd 2011.

Ond mae ei gyfnod wedi bod yn un gythryblus, hefyd, wrth i ddadl gyda'r pedwar tîm rhanbarthol dros gyllid a threfn lywodraethol rygnu ymlaen.

Daeth hynny i ben ym mis Awst 2014 gyda chytundeb gwerth £60m fydd yn rhedeg tan 2020.

Dywedodd cadeirydd URC, Gareth Davies, ei fod yn hynod falch bod Phillips wedi derbyn y swydd.

"Roedd o'n sefyll allan o restr fer gryf iawn o ymgeiswyr ac rydw i'n gwbl sicr ein bod ni wedi cael y dyn cywir i symud rygbi Cymru yn ei flaen," meddai.