Plaid Cymru: Dim 'anesmwythyd' medd AC dros Leanne Wood

  • Cyhoeddwyd
Elin Jones AC
Disgrifiad o’r llun,
Elin Jones AC

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Elin Jones wedi dweud nad oes unrhyw "anesmwythyd" o fewn y blaid ar ôl i'w harweinydd ennill etholiad mewnol o drwch blewyn dros y penwythnos.

Roedd yn rhaid i Leanne Wood ddibynnu ar ail rownd o bleidleisiau er mwyn dod ar frig rhestr ymgeiswyr y blaid ar gyfer Canol De Cymru yn etholiad y Cynulliad yn 2016.

Dywedodd Plaid Lafur Cymru ei fod yn "embaras" difrifol iddi fethu ag ennill "mwyafrif o blith ei haelodau ei hun".

Ond wrth ymateb i gwestiynau newyddiadurwyr yn ystod cynhadledd wythnosol Plaid Cymru i'r wasg, dywedodd Elin Jones AC "nad oedd hi wedi ei synnu" gan y canlyniad agos rhwng Ms Wood a chynghorydd ar gyngor Caerdydd, Neil McEvoy, ddaeth yn ail.

Nid oedd y canlyniad "yn adlewyrchiad o ddim byd mwy nag etholiad cystadleuol iawn", meddai Ms Jones. Ychwanegodd y bydd Leanne Wood yn cael ei chynorthwyo gan "ddau ymgeisydd cryf iawn yn yr ail a'r trydydd safle hefyd... nid wyf yn gweld na chlywed unrhyw anesmwythyd gyda dim o hyn".

Ynghyd â 40 aelod etholaethol, mae'r Cynulliad yn cynnwys 20 o aelodau sydd wedi eu dewis o bum rhestr ranbarthol er mwyn cyflawni elfen o gynrychiolaeth gyfrannol hefyd.

Mae modd i ymgeiswyr geisio cael eu hethol ar restr etholaethol a ranbarthol yr un pryd. Mi fydd Ms Wood hefyd yn sefyll yn etholaeth Rhondda.