Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Trwydded: Ymateb Cyfarwyddwr BBC Cymru

7 Gorffennaf 2015 Diweddarwyd 12:27 BST

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Llun mai'r BBC fydd yn talu am drwyddedau teledu i'r rhai dros 75 oed o 2018 ymlaen, mae sôn y gallai gostio £650m i'r BBC - un rhan o bump o'i chyllideb.

Ar Raglen Dylan Jones ddydd Mawrth, mi fu Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, yn ymateb i'r datblygiad, gan ddweud ei fod yn rhoi "sylfaen gadarn i'r BBC lunio'i gwasanaeth am y cyfnod nesa' 'ma."