Disgyn o bont wrth 'ffoi' rhag dynion

  • Cyhoeddwyd
Joshua DaviesFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Joshua Davies ar ei ffordd i barti cyn y digwyddiad ym mis Awst y llynedd

Mae llys wedi clywed sut y bu i ddyn ddisgyn o bont yn Rhondda Cynon Taf tra roedd yn ceisio ffoi rhag dynion ifanc oedd yn taflu cerrig ato.

Cafodd Joshua Davies, 19 oed, ei barlysu ar ôl torri ei gefn yn y digwyddiad ar 17 Awst y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi dringo i ben pont ar ôl clywed y diffynyddion yn dweud "beth am geisio ei daro".

Mae'r diffynyddion 16, 17 ac 19 oed yn gwadu achosi niwed corfforol difrifol bwriadol.

Dywedodd Mr Davies wrth y rheithgor ei fod gyda'i gyfaill Jamie Harries pan welodd y tri diffynnydd ym Mharc Ynys Angharad ym Mhontypridd.

Fe benderfynodd symud yn ei flaen gan iddo "wybod fod y bechgyn yn creu trafferth".

Clywodd y llys fod Mr Davies wedi dechrau pryderu wrth i'r diffynyddion eu dilyn ar hyd llwybr Taith Taf i lecyn sy'n cael ei adnabod fel y bont graffiti, sy'n cysylltu canol y dref gyda ffordd yr A470.

Dywedodd ei fod wedi dringo ar ochr y bont i geisio dianc rhag y tri llanc, ond fe wnaeth y tri ddechrau taflu cerrig arno o'r llwybr islaw'r bont.

"Roedden nhw'n taflu cerrig yn gyson, un ar ôl y llall. Roedd y cerrig yn taro ochrau haearn y bont ger fy ymyl ac yn bownsio i ffwrdd tra roeddwn yn symud ar draws", meddai.

Clywodd y llys fod un garreg wedi taro bag oedd ganddo, cyn iddo "sefyll ar garreg, llithro, gollwng fy ngafael, a disgyn".

Mae'r achos yn parhau.